HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Toeslag verzorgend personeel publieke gezinszorg

Op 3 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed waarmee verzorgende personeelsleden werkzaam in een erkende dienst van de publieke gezinszorg recht krijgen op een toelage op het uursalaris, of een extra inhaalrust, voor prestaties geleverd op weekdagen tussen 18 en 20 uur. Dit alles in uitvoering van het VIA6-akkoord. 

Het besluit wijzigt het BVR RPR 2007 (gemeentepersoneel) en het BVR RPR 2010 (OCMW-personeel), met de eenvoudige invoeging van een extra artikel:

Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het verzorgend personeelslid in een erkende dienst voor gezinszorg, vermeld in artikel 1, 25°, van bijlage 2 die bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikersis gevoegd, per uur prestaties op weekdagen tussen achttien en twintig uur ofwel:

a) een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 15% van het uursalaris;

b) 9 minuten extra inhaalrust.

In dit artikel wordt verstaan onder weekdag: elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

 

De inwerkingtreding is met terugwerkende kracht: 1 september 2021.

 

Bron: Agentschap Binnenlands Bestuur

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...