HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Aanpassing lokale rechtspositieregeling - toeslag voor verzorgend personeel in de publieke gezinszorg

In het Belgisch Staatsblad verscheen op 7 juli 2022 in definitieve vorm de aanpassing aan de lokale rechtspositieregeling van gemeente en OCMW met betrekking tot de invoeging van een toeslag voor het verzorgend personeel in de publieke gezinszorg. De toeslag (of omzetting in inhaalrust) is van toepassing vanaf 1 september 2021. 

 

Wijziging van de gemeentelijke rechtspositieregeling

In titel VIII, hoofdstuk III, van het besluit wordt een afdeling III toegevoegd die artikel 142bis bevat: 

***

Afdeling III. Onregelmatige prestaties van verzorgend personeel in gezinszorg

Art. 142bis. Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het verzorgend personeelslid in een erkende dienst voor gezinszorg, vermeld in artikel 1, 25°, van bijlage 2 die bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers is gevoegd, per uur prestaties op weekdagen tussen achttien en twintig uur ofwel:

a) een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 15% van het uursalaris;

b) 9 minuten extra inhaalrust.

In dit artikel wordt verstaan onder weekdag: elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

***

 

Wijziging van de rechtspositieregeling voor het OCMW-personeel

In deel 3, titel 5, hoofdstuk 3, wordt opschrift van afdeling 2 vervangen door "Afdeling 2. Onregelmatige prestaties" en wordt vervolgens een artikel 103bis ingevoegd.

***

Art. 103bis. Naast de wettelijk voorgeschreven inhaalrust krijgt het verzorgend personeelslid in een erkende dienst voor gezinszorg, vermeld in artikel 1, 25°, van bijlage 2 die bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers is gevoegd, per uur prestaties op weekdagen tussen achttien en twintig uur ofwel:

  1. a) een toeslag op het uursalaris die gelijk is aan 15% van het uursalaris;
  2. b) 9 minuten extra inhaalrust.

In dit artikel wordt verstaan onder weekdag: elke dag van de week, behalve zaterdag, zondag en wettelijke feestdagen.

***

 

Hiermee is opnieuw een onderdeel van de het VIA6-akkoord wettelijk in kannen en kruiken. Zie ook het eerder bericht op HRMConnect van 13 juni 2022. Het ruimere legislatieve traject kan geconsulteerd worden op de site van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

 

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juni 2022 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 november 2010 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie en het mandaatstelsel van het personeel van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en houdende de minimale voorwaarden voor sommige aspecten van de rechtspositieregeling van bepaalde personeelsgroepen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft een toeslag voor het verzorgend personeel in de publieke gezinszorg (B.S. 07.07.2022)

 

Nog geen abonnement op HRMConnect? Neem contact op met ons voor een vrijblijvende demo of offerte

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...