HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

HR-weetjes juli 2022

Over duurder wordende kilometers, het nieuwe zieke normaal, nakende spilindexoverschrijdingen, het opladen van de batterijen, experimenten met de vierdagenwerkweek, en nog veel meer... 

 

1. Kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

Op 1 juli werd de kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen aangepast. Ook in 2022 is dat niet anders. Men onthoude 0.3957 euro per gemotoriseerde kilometer en 0.1979 euro voor één in carpoolmodus. Read all about it!

Ook in de privésector wordt er een inhaalbeweging gemaakt: door de extreme evolutie van de benzine- en dieselprijzen ziet Minister van Financiën Vincent Van Peteghem zich genoopt om eenmalig en retroactief het plafond voor dienstverplaatsingen te verhogen voor de periode maart tot en met juni 2022. De forfaitaire kilometervergoeding bedraagt 0,402 euro per kilometer.

De indexatie zal in de toekomst per kwartaal plaatsvinden in plaats van jaarlijks, zodat de vergoeding met een beperkt uitstel gelijke tred kan blijven houden met de prijzen aan de pomp. Meer info op de site van easypay.

 

2. Basispensioenbijdrage voor 2022 bekend

Op de ministerraad van 10 juni 2024 werd op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux het ontwerp van koninklijk besluit over de vaststelling van de basispensioenbijdrage van de provinciale en plaatselijke besturen goedgekeurd. Voor 2024 wordt de bijdrage op 45% vastgesteld. Meer info elders op HRMConnect.

 

3. Jaarverslag 2021 FOD WASO online

Bij het aanbreken van de zomer ziet ook het jaarverslag van de FOD WASO het levenslicht, andermaal in blogvorm met aangename video’s ter uitdieping. Allen daarheen.

 

4. Spilindexoverschrijdingen in aantocht

Als alles verloopt volgens de voorspellingen van het Federaal Planbureau, mogen we in 2022 niet één maar nog twee spilindexoverschrijdingen verwachten: één in augustus en dan nog eentje op de valreep, in december, telkens met een stijging van 2% voor wat de wedden van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen betreft. Meer info op de website van statbel.

 

5. Jobstudentenarbeid kabbelt verder in gunstregime voor zorgsector en onderwijs

Ook voor het tweede kwartaal van 2022 bleef het contingent van 475 uren vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen buiten schot voor wie als jobstudent prestaties leverde in de zorgsector en het onderwijs. Dat stond eind juni ook te lezen in het staatsblad.

 

6. Toeslag verzorgend personeel publieke gezinszorg

Op 3 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed waarmee verzorgende personeelsleden werkzaam in een erkende dienst van de publieke gezinszorg recht krijgen op een toelage op het uursalaris, of een extra inhaalrust, voor prestaties geleverd op weekdagen tussen 18 en 20 uur. Dit alles in uitvoering van het VIA6-akkoord. Op 7 juli verscheen de aanpassing ook officieel in het Belgisch Staatsblad. Meer info elders op onze webstek.

 

7. Het nieuwe normaal : ziek en toch doorwerken

Sinds de coronacrisis lijken hoe langer hoe meer werknemers toch de hand aan de ploeg te slaan ondanks de tanende gezondheid: voor één op de zeven werknemers klinkt de lokroep van het werk luider dan de noodkreet van het eigen lichaam. Dat is maar liefst 40% meer dan voor COVID-19 ons kwam teisteren. De belangrijkste kanttekening die daarbij gemaakt moet worden, is dat dergelijk presenteïsme een ongunstige indicator is voor burn-out en om die reden een absoluut knipperlicht is.

 

8. Ook corona neemt geen verlof

De zon mag dan wel stevig branden, ook het vuur van corona blijft smeulen. Opnieuw mondmaskertje aan en wat meer afstand houden? Attentia pleit in elk geval voor een doordacht herinvoeren van bepaalde maatregelen om erger te voorkomen. Laat er geen twijfel voer bestaan: de cijfers van Sciensano bevestigen de ongunstige trend, die bij het aanbreken van de maand juli allesbehalve veel goeds voorspelt.

 

9. Batterijen opladen: is de Belg een snellader in vergelijking met andere Europeanen?

Dat het herbronnen tijdens de vakantie een cultureel bepaald gegeven is, hoeft geen verbazing te wekken. Maar hoe groot zijn de verschillen wat de ideale herlaadtijd tijdens het zomerreces betreft en waar situeert de Belg zich in het Europese spectrum? SDWorx biedt een overzichtje.

 

10. A big step voor (wo)mankind.

In 12 jaar tijd is het aantal vrouwen in de raden van bestuur en directiecomités in de private en publieke sectoren gewoonweg verviervoudigd. Zo meldt het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De kentering kwam er door de Quotawet, die in 2008 in werking trad en dus haar effect niet gemist heeft. Via deze link kunt u het heuglijke nieuws in detail absorberen.

 

11. Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne stopt vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is er niet langer een mogelijkheid om via de vereenvoudigde procedure wegens overmacht omwille van corona of de oorlog in Oekraïne tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Wel zijn er enkele andere versoepelingen voorzien. De RVA overloopt de evoluties van toepassing vanaf juli 2022.

 

12. Behoud deel van werkloosheidsuitkering bij invulling knelpuntberoep

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne zet in op een extra incentive voor langdurig werklozen die een knelpuntberoep gaan invullen: vanaf 1 september zullen ze gedurende drie maanden 25% van hun uitkering behouden eens aan de slag.

 

13. World bicycle day – de fiets in de lift

Naar aanleiding van de World bicycle day die op 3 juni gepind stond, pakte Acerta uit met bijzonder bemoedigende statistieken over het gebruik van de tweewieler voor woon-werkverkeer. 18% van de fietsende werknemers pedaleren voor een heen-en-terug traject meer dan 30 kilometer en alle leeftijden zijn goed vertegenwoordigd in de tabellen … Read all about it!

 

14. Man wurgt vrouw; dringende reden voor ontslag?

Een werknemer van de gemeentelijke sportdienst pleegde een moord. Volstaat dat om als werkgever een dringende reden voor ontslag staande te kunnen houden? Niet noodzakelijk, aldus de rechtbank en het arbeidshof.

 

15. Verenigd Koninkrijk experimenteert met vierdagenwerkweek

Aan de overzijde van het Kanaal is een grootschalig experiment gestart waarbij 70 bedrijven (3.300 werknemers) kiezen voor de vierdaagse werkweek met behoud van 100% loon. De werknemers engageren zich ertoe om tijdens dat gereduceerd aantal werkuren wel 100% productief te zijn. Zes maanden lang en onder begeleiding van wetenschappelijke onderzoekers, wordt het pilootproject uitgerold.

Juliet Schor, verbonden aan Boston College en mee betrokken in het onderzoek, licht de voordelen van de vierdaagse werkweek toe in een TED-talk.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...