Ontvang onze nieuwsbrief

Updates over nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, belangrijke trends, niet te missen opleidingen en
studiedagen, ... rechtstreeks in uw mailbox? Schrijf u op onze nieuwsbrief in.

Nieuws

maandag 10 mei 2021 Jobstudenten aannemen tijdens de zomermaanden? Let op de specifieke arbeidsbepalingen voor minderjarigen
Jobstudenten aannemen tijdens de zomermaanden? Let op de specifieke arbeidsbepalingen voor minderjarigen Hoewel studenten meer en meer het hele jaar door werken, blijft de zomervakantie voor lokale openbare besturen de belangrijkste periode waarin studenten worden aangeworven. Een aantal van deze studenten is minderjarig. Nu het publieke leven weer op gang komt en de jobstudentenmaanden voor de... Lees meer
zondag 9 mei 2021 Rechtspositieregeling onder de loep: vorming !
Rechtspositieregeling onder de loep: vorming ! De hoeksteen van elke succesvolle carrière is permanente vorming. In een wereld die in sneltempo verandert, nemen scholing en bijscholing een steeds belangrijkere plaats in: digitalisering, interactief werken, wijzigende noden van de burger, ... Voor lokale besturen komt het allemaal samen... Lees meer
zaterdag 8 mei 2021 Integriteit maakt [of kraakt] de overheid
Integriteit maakt [of kraakt] de overheid Er vloeide recent nogal wat virtuele inkt over enkele gevallen waarbij de overheid – mandatarissen en functionarissen – plots in het oog van een integriteitsstorm komt te staan. Even voordien was het nog windstil. De media keilen gezwind nogal tegenstrijdige analyses op het internet e... Lees meer
vrijdag 7 mei 2021 Quarantaineverlof voor statutaire lokale en provinciale ambtenaren
Quarantaineverlof voor statutaire lokale en provinciale ambtenaren Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde op zijn webstek een verhelderend schema waarmee het duidelijkheid wil verschaffen over de mogelijkheden die voor lokale besturen voorhanden zijn om statutaire ambtenaren in een regime van quarantaineverlof te plaatsen. Dat verlof blijft overigens fac... Lees meer
donderdag 6 mei 2021 HR-weetjes! Over de versterking van de lokale democratie, pensioenen, COVID-discriminatie en de loonkloof
HR-weetjes! Over de versterking van de lokale democratie, pensioenen, COVID-discriminatie en de loonkloof 1. Ontwerpdecreet versterking lokale democratie in laatste rechte lijn Na het advies van de Raad van State lijkt het ontwerpdecreet dat komaf zal maken met de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen aan de laatste rechte lijn te zijn begonnen. Ook de lijststem moet eraan geloven en daarnaast zo... Lees meer
woensdag 5 mei 2021 Dadingen aangaande personeelszaken in lokale besturen
Dadingen aangaande personeelszaken in lokale besturen In het nieuwe nummer van Impuls, het tijdschrift van exello.net (de beroepsfederatie van (adjunct-)algemeen directeurs van de Vlaamse steden en gemeenten), werd niet enkel het thema van de tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes uitgediept - u vind er ook een bijzonder lezenswaardige bijdrag... Lees meer
dinsdag 4 mei 2021 Mag de algemeen directeur als tuchtonderzoeker de briefwisseling ondertekenen met betrekking tot de uitnodiging, hoorzitting, vervolging, ... ? En wat met de vervanging van de algemeen directeur?
Mag de algemeen directeur als tuchtonderzoeker de briefwisseling ondertekenen met betrekking tot de uitnodiging, hoorzitting, vervolging, ... ? En wat met de vervanging van de algemeen directeur? Als de tuchtonderzoeker de algemeen directeur is en decretaal gezien als notulist van de bestuursorganen optreedt (art. 277 DLB), zal hij zich moeten laten vervangen bij de verdere bespreking van het dossier na neerlegging ervan. De algemeen directeur wordt in dat geval immers als verhinderd besc... Lees meer
zaterdag 1 mei 2021 Sociale economie: een missie voor lokale besturen
Sociale economie: een missie voor lokale besturen Sociale economie zit in de lift. De coronacrisis toonde nogmaals de onmiskenbare waarde aan van dit unieke segment van de arbeidsmarkt, waar lokale verankering en inclusie samenkomen in maatschappelijk waardevolle ondernemingen. De Vlaamse overheid ondersteunt maatwerk ten volle en lokale besture... Lees meer
dinsdag 13 april 2021 HR-Weetjes! Over de telewerkaangifte, decembervoorschotten, dienstencheques en mentaal welzijn
HR-Weetjes! Over de telewerkaangifte, decembervoorschotten, dienstencheques en mentaal welzijn 1. Geen verplichte telewerkaangifte voor vaccinatiecentra Recent is beslist dat elke organisatie die niet verplicht gesloten is, een maandelijkse telewerkaangifte moet indienen waarin een aantal gegevens rond telethuiswerk medegedeeld worden aan de RSZ. Lokale besturen vallen onder deze maatrege... Lees meer
dinsdag 13 april 2021 RPR onder de loep: jaarlijkse vakantie
RPR onder de loep: jaarlijkse vakantie Elk personeelslid in dienst van een bestuur heeft recht op minstens 30 en maximum 35 werkdagen betaalde vakantie. Deze grenzen zijn dwingend en hierop kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Elk bestuur bepaalt zelf binnen deze grenzen hoeveel verlofdagen worden toegekend, binnen deze grenzen ... Lees meer