Nieuwsarchief

donderdag 9 juli 2020 In gesprek met ... Christoph Vandenbulcke, nationaal secretaris van het ACV
In gesprek met ... Christoph Vandenbulcke, nationaal secretaris van het ACV Het sectoraal akkoord voor de lokale en provinciale besturen is een feit. Maar wat zijn de pro's en de contra's van dit nieuwe akkoord? En wat ligt er nog allemaal in het verschiet? De HRMConnect-redactie sprokkelde enkele inzichten bij nationaal secretaris van het ACV Christoph Vandenbul... Lees meer
woensdag 8 juli 2020 De leidinggevende als evaluator en coach
De leidinggevende als evaluator en coach De zoektocht naar een nieuwe invulling voor ‘opvolging en feedback’ van medewerkers bij lokale besturen brengt ook voor de leidinggevende een gewijzigde rol met zich mee. In de context van opvolging en feedback vraagt de rol van leidinggevende vaardigheden als communicatie, feedb... Lees meer
woensdag 8 juli 2020 Wat als een ambtenaar van je bestuur dronken is tijdens de werkuren?
Wat als een ambtenaar van je bestuur dronken is tijdens de werkuren? Antwoord: dit kan aanleiding geven tot het opstarten van een tuchtprocedure. De tuchtprocedure in lokale besturen werd licht hertekend in het Decreet lokaal bestuur dat op 1 januari van vorig jaar in werking trad. Met deze procedures komt men idealiter niet te vaak in aanraking. Jammer genoeg bl... Lees meer
dinsdag 7 juli 2020 Jaarlijkse vakantie voor contractuelen: vakantieregeling openbare sector. Waarom niet?
Jaarlijkse vakantie voor contractuelen: vakantieregeling openbare sector. Waarom niet? 1. Inleiding Op basis van de Arbeidstijdwet [1] hebben de werknemers van lokale besturen recht op minstens 24 dagen jaarlijkse vakantie. Het Besluit Rechtspositieregeling Gemeente heeft dit aantal vastgelegd op minstens 30 en maximum 35 dagen. Dit aantal geldt voor de personeelsleden van g... Lees meer
dinsdag 7 juli 2020 HR-Weetjes! Over corona-werkloosheid, opzegtermijnen, corona-ouderschapsverlof, moederschapsverlof, statutaire ambtenarenpensioenen, mantelzorgverlof en discriminatie
HR-Weetjes! Over corona-werkloosheid, opzegtermijnen, corona-ouderschapsverlof, moederschapsverlof, statutaire ambtenarenpensioenen, mantelzorgverlof en discriminatie 1. Coronamaatregelen: corona-werkloosheid verlengd Sinds 6 juni is geweten dat de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht verlengd wordt tot 31 augustus, en voor de 'zwaarst getroffen sectoren' zelfs tot het einde van het jaar. Daaronder vallen vermoedelijk ho... Lees meer
dinsdag 7 juli 2020 Jaarlijkse aanpassing kilometervergoeding bij dienstreizen
Jaarlijkse aanpassing kilometervergoeding bij dienstreizen De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen wordt berekend op basis van artikel 156 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinc... Lees meer
dinsdag 7 juli 2020 Vertrek op vakantie (in eigen land) zonder stress: tien tips
Vertrek op vakantie (in eigen land) zonder stress: tien tips Zelfs zonder het coronavirus kan een vakantie heel wat stress met zich meebrengen. Dat is best ironisch, want vakantie zou net ontspannend moeten werken. Uit een onderzoek van 2016 bleek zelfs dat gemiddeld 28% van de Belgen het werk niet kan loslaten op vakantie. Het Europees gemiddelde ligt op ... Lees meer
dinsdag 7 juli 2020 De conciërge bij lokale openbare besturen – deel 4: de conciërgewoning bij schorsing en einde overeenkomst
De conciërge bij lokale openbare besturen – deel 4: de conciërgewoning bij schorsing en einde overeenkomst In deel 4 van de vijfdelige bijdrage over de tewerkstelling van conciërges (enkel beschikbaar voor abonnees) bespreekt Franky Blomme welke invloed de schorsing van een arbeidsovereenkomst heeft op de ter beschikking gestelde conciërgewoning. Daarnaast verkent hij de ... Lees meer
woensdag 1 juli 2020 Goed nieuws voor moeders (in spe)! Meer afwezigheden gelijkgesteld voor de overdracht van facultatief prenataal verlof - ook voor lokale besturen
Goed nieuws voor moeders (in spe)! Meer afwezigheden gelijkgesteld voor de overdracht van facultatief prenataal verlof - ook voor lokale besturen Een nieuwe wet van 12 juni 2020 (gepubliceerd op 18 juni in het staatsblad) betekent een uitbreiding van de afwezigheden die gelijkgesteld worden met gewerkte dagen in het kader van moederschapsrust. En dat heeft heel wat praktische implicaties.   Moederschapsrust: de basis  Een werk... Lees meer
woensdag 17 juni 2020 HR-Weetjes! Over corona, verlenging van diverse cheques, geld voor het lokale verenigingsleven, geneutraliseerde studentenuren en projecties van het Federaal Planbureau
HR-Weetjes! Over corona, verlenging van diverse cheques, geld voor het lokale verenigingsleven, geneutraliseerde studentenuren en projecties van het Federaal Planbureau 1. Coronamaatregelen: laatste updates voor HR van lokale besturen Sinds maandag bevinden we ons in "fase 3" van de exitstrategie. In onze speciale corona-highlight vindt u een up-to-date overzicht van alle relevante corona-informatie op maat van HR-diensten uit lokale be... Lees meer