Nieuwsarchief

maandag 23 maart 2020 Coronavirus: overzicht voor HR-diensten in lokale besturen
Coronavirus: overzicht voor HR-diensten in lokale besturen Naast de talrijke berichtgeving van algemene aard omtrent het bestrijden van het Coronavirus, bundelen we hieronder een reeks items die specifiek van toepassing zijn op lokale besturen. Onderaan deze pagina vindt u nog de algemene bronnen evenals enkele bijdragen van operationele of informatieve ... Lees meer
maandag 16 maart 2020 Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans.
Eén jaar Decreet over het lokaal bestuur. Een balans. Het Decreet over het lokaal bestuur zet de krijtlijnen uit voor de werking van (onder meer) gemeenten en OCMW’s. Ondertussen is het eerste jaar onder het Decreet over het lokaal bestuur volledig achter de rug en is het tijd om even achterom te kijken om nog beter vooruit te kunnen blikken. ... Lees meer
vrijdag 13 maart 2020 Nota Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent de (tijdelijke) inzet van personeel binnen lokale besturen in het kader van de coronacrisis
Nota Agentschap Binnenlands Bestuur omtrent de (tijdelijke) inzet van personeel binnen lokale besturen in het kader van de coronacrisis Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde een nota met alle mogelijkheden die lokale besturen kunnen aanwenden om hun personeel in te zetten binnen het inperkende kader dat wordt opgelegd in de strijd tegen het coronavirus. U vindt er ook een model van addendum op de arbeidsovereenkomst voor... Lees meer
dinsdag 10 maart 2020 HR-Weetjes! Over tendensen op de arbeidsmarkt, cash for cars, ambtelijke capaciteit, brexit, elektronische aanvragen en digitale nieuwsbrieven
HR-Weetjes! Over tendensen op de arbeidsmarkt, cash for cars, ambtelijke capaciteit, brexit, elektronische aanvragen en digitale nieuwsbrieven 1. Nieuws over de arbeidsmarkt: jaarlijks meer zieken, minder vergoede werklozen, voor kortgeschoolden blijft het moeilijk Uit cijfers van de RVA blijkt dat er in januari van dit jaar 330.555 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering genoten. Dat zijn er 15.551 min... Lees meer
dinsdag 10 maart 2020 Leiderschapsadvies uit de privésector? Dat werkt niet bij de overheid
Leiderschapsadvies uit de privésector? Dat werkt niet bij de overheid Vertrouwen, talentmanagement, horizontale structuren... Deze termen lijken alomtegenwoordig in het huidige HR-landschap. Ze vertegenwoordigen de beoogde omslag van 'klassiek' management naar een meer dynamische, moderne organisatie. De privésector lijkt alleszi... Lees meer
dinsdag 10 maart 2020 Minister Crevits roept de hulp in van lokale besturen om 120.000 mensen aan het werk te krijgen
Minister Crevits roept de hulp in van lokale besturen om 120.000 mensen aan het werk te krijgen Eind januari publiceerde de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen een advies over een outreachende aanpak van moeilijk bereikbare werkbereide niet-beroepsactieven. Daarin bespreekt ze maatregelen om bepaalde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals kortgesc... Lees meer
dinsdag 10 maart 2020 Het lezen waard: Ignaas Devisch over drukte en het recht op deconnectie
Het lezen waard: Ignaas Devisch over drukte en het recht op deconnectie De leestip van de redactie omvat deze maand twee artikels die u vanuit verschillende invalshoeken handvatten kunnen bieden om te overleven in deze drukke, digitale wereld. Filosoof Ignaas Devisch gelooft niet in het zoeken naar balans, maar in het rusteloos leven. En dat is niet hetzelfde als ee... Lees meer
maandag 9 maart 2020 Het recht op klein verlet deel 2: communie, huwelijk, stem-en telbureauplichten en voogdijzaken
Het recht op klein verlet deel 2: communie, huwelijk, stem-en telbureauplichten en voogdijzaken In deze bijlage behandelen we een aantal FAQ’s in verband met klein verlet n.a.v. specifieke gebeurtenissen. Daarbij wordt het koninklijk besluit van 28/8/63 als uitgangspunt genomen.  Het staat een openbaar bestuur echter vrij om een meer gunstige regeling in te voeren via de rechtspo... Lees meer
maandag 9 maart 2020 De zoektocht naar een nieuwe invulling voor evaluatie
De zoektocht naar een nieuwe invulling voor evaluatie Het is ondertussen genoegzaam bekend: het Decreet over het lokaal bestuur mikt op "opvolging en feedback" voor alle medewerkers en verschuift zo het zwaartepunt in de evaluatiecultuur. Formele evaluaties zijn enkel nog verplicht indien er een ontslag beoogd wordt wegens beroepsongeschik... Lees meer
maandag 9 maart 2020 Rechtspositieregeling in de kijker: het pleegzorgverlof en pleegouderverlof
Rechtspositieregeling in de kijker: het pleegzorgverlof en pleegouderverlof Het is nog even wachten op een nieuwe rechtspositieregeling voor lokale besturen. In afwachting daarvan, geven we u elke maand enkele tips en voorbeelden om van de huidige rechtspositieregeling het beste te maken. Deze week gaan we in op het pleegzorgverlof en pleegouderverlof. Voor beide verlove... Lees meer