Nieuwsarchief

maandag 14 oktober 2019 Overzicht toevoegingen aan HRMConnect (medio oktober 2019)
Overzicht toevoegingen aan HRMConnect (medio oktober 2019) Het team van auteurs achter HRMConnect zorgde de laatste maanden voor een reeks updates van de inhoud van het kennisplatform omtrent personeelsbeleid binnen lokale besturen. Hieronder vindt u het overzicht van de belangrijkste recente toevoegingen. Ondertussen worden nog een aantal nieuwe toevoeg... Lees meer
zondag 13 oktober 2019 Smartphonegebruik onder controle houden: doe de test
Smartphonegebruik onder controle houden: doe de test Het gebruik van smartphones is amper nog weg te denken uit het moderne bestaan. De alomtegenwoordheid ervan zorgt er hoe langer hoe meer ook voor dat mensen het als een absolute uitdaging ervaren om even afstand te nemen van het online gebeuren, of het nu tijdens de werkuren of in de vrije tijd i... Lees meer
vrijdag 11 oktober 2019 De progressieve werkhervatting van contractanten: de basisprincipes doorgelicht
De progressieve werkhervatting van contractanten: de basisprincipes doorgelicht Het doel van de gedeeltelijke werkhervatting is de volledige of gedeeltelijke re-integratie van de zieke werknemer op de werkvloer. Het biedt een werknemer die nog niet geschikt is voor een volledige tewerkstelling, de mogelijkheid om een verminderde of aangepaste activiteit uit te voeren tijdens... Lees meer
donderdag 10 oktober 2019 Het evaluatiegesprek: een dialoog met medewerkers over het werkgedrag
Het evaluatiegesprek: een dialoog met medewerkers over het werkgedrag In de reeks bijdrages omtrent de evaluatiecultuur in lokale besturen, vervolgen we het feuilleton met een nadere blik op het evaluatiegesprek. Chris De Meerleer (Mens[en]Werk) diepte voor u de krachtlijnen van een goed evaluatiegesprek uit. Het artikel kan online geconsulteerd worden via deze lin... Lees meer
dinsdag 17 september 2019 Delegatiemogelijkheden inzake personeelszaken volgens het decreet lokaal bestuur
Delegatiemogelijkheden inzake personeelszaken volgens het decreet lokaal bestuur Het is niet altijd een simpele klus om de bevoegdheden inzake personeelszaken eenduidig toe te wijzen. En dan zijn er nog eens de uitgebreide mogelijkheden om toe te vertrouwen aan anderen. Om het net wat eenvoudiger te maken door de bomen het bos te kunnen zien, zette Kathleen Lambrechts alle be... Lees meer
donderdag 12 september 2019 Enthousiasme op de werkvloer
Enthousiasme op de werkvloer Grote geesten maar ook gewone inzichtelijke zielen zijn het erover eens: om grootse dingen te verwezenlijken is enthousiasme een absolute voorwaarde. Maar hoe ga je in werkelijkheid om met enthousiasme? Is het geen risico in bepaalde gevallen? En als het er is, hoe hou je het dan vast? En –... Lees meer
woensdag 11 september 2019 Ouderschapsverlof in lokale besturen: verdere flexibilisering
Ouderschapsverlof in lokale besturen: verdere flexibilisering   Sinds 1 juni 2019 heeft de voltijdse werknemer het recht om, met het oog op de zorg voor zijn kind, gedurende een periode van veertig maanden zijn arbeidsprestaties deeltijds verder te zetten in de vorm van een vermindering met één tiende mits akkoord van de werkgever [1]. D... Lees meer
dinsdag 10 september 2019 Het functioneringsgesprek doorgelicht
Het functioneringsgesprek doorgelicht In ons maandelijks feuilleton omtrent de evaluatie van medewerkers in lokale besturen knopen we na de vorige bijdrage omtrent het planningsgesprek aan met het functioneringsgesprek - een begrip dat evenveel instemming als misverstanden lijkt op te wekken. Chris De Meerleer zette voor u alles op ... Lees meer
maandag 9 september 2019 Omtrent de beslissing tot het opstarten van een (tucht)onderzoek tegen een statutair personeelslid
Omtrent de beslissing tot het opstarten van een (tucht)onderzoek tegen een statutair personeelslid Het spreekt voor zich dat de tuchtoverheid uitsluitend een opdracht zal geven tot het voeren van een tuchtonderzoek als zij zelf meent dat de feiten waarvan ze kennis krijgt aanleiding kunnen geven tot het opleggen van een tuchtstraf. Niet om het even welke kennisneming van feiten of kennisgeving... Lees meer
dinsdag 20 augustus 2019 Mantelzorg mee in thematische verloven vanaf 1 oktober 2019
Mantelzorg mee in thematische verloven vanaf 1 oktober 2019 Naast de reeds bekende verloven voor ouderschap, bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid en het palliatief verlof, voorziet de loopbaanonderbreking vanaf 1 oktober 2019 een extra mogelijkheid: het thematisch verlof voor mantelzorg.   De principes lopen grotendeels p... Lees meer