De pestklacht voor lokale besturen anno 2020

Terug naar het overzicht De pestklacht voor lokale besturen anno 2020

Datum: vrijdag 5 juni 2020

Auteur(s): Peter Roosens

Incidenten of aanhoudende conflicten op de werkvloer kunnen een personeelslid ertoe brengen om een formeel verzoek tot psychosociale interventie (of pestklacht) in te dienen bij de bevoegde preventieadviseur, of bij de sociale inspectie. Het personeelslid dat zo'n pestklacht ingediend heeft, wordt beschermd: de werkgever kan de arbeidsverhouding met dat personeelslid niet beëindigen, behalve om redenen die “vreemd zijn aan” de klacht. Dit alles geldt ook voor lokale overheden

Maar hoe ver reikt deze bescherming? Mag een lokaal bestuur de indiener van een pestklacht niet ontslaan omwille van redenen die verband houden met het indienen van de klacht, of mogen de redenen ook niet gelinkt zijn aan de feiten of grieven waarnaar in de klacht verwezen wordt?

Peter Roosens schetst de discussie voor u en bespreekt in hoeverre recente rechtspraak uitsluitsel biedt in deze materie.

Lees het volledige dossier door op onderstaande afbeelding te klikken.

 

 

 

Op zoek naar meer informatie over de pestwet bij lokale besturen? In "Psychosociaal welzijn op de werkvloer" beschrijft Stijn Van Lancker de context, procedure en impact van de pestwet bij lokale besturen, alsook manieren om psychosociale risico’s in uw bestuur nog beter te voorkomen.

 

 

 Abonnees van het kennisplatform HRMConnect kunnen de volledige publicatie online consulteren via deze link.

 Wie geïnteresseerd is in een papieren exemplaar, kan terecht op de webshop van Uitgeverij Vanden Broele.

 

 

 

 

 

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een of een coronabestendige digitale demonstratie: info@hrmconnect.be of 050 642 818.