Aan de slag met het nieuwe evalueren in lokale besturen

Terug naar het overzicht Aan de slag met het nieuwe evalueren in lokale besturen

Datum: vrijdag 5 juni 2020

Auteur(s): Chris De Meerleer

Chris de Meerleer (Mens[en]Werk) onderzocht de voorbije maanden manieren om personeelsevaluatie in lokale besturen een nieuwe, positieve invulling te geven. 

Het decreet over het lokaal bestuur schrijft immers geen verplichte evaluatie meer voor, behalve bij een ontslag wegens beroepsongeschiktheid. Nochtans kan evaluatie, indien goed aangepakt en ingezet, bijzonder positieve effecten hebben.

In zijn laatste drie bijdragen behandelde Chris de Meerleer enkele vruchtbare uitgangspunten voor deze nieuwe evaluatie en een aantal praktische handvatten, gefocust op competenties en 360° feedback.

Samen vormen deze bijdragen een inspirerende introductie tot nieuwe, positieve manieren van evaluatie met concrete tips voor de praktijk. 

HRMConnect-abonnees kunnen de drie bijdragen hieronder vrij downloaden.

 

1. De zoektocht naar een nieuwe invulling voor evaluatie

 

Het Decreet lokaal bestuur heroriënteert de evaluatiecyclus en hamert daarbij op opvolging en feedback als uitgangspunt, al dan niet door middel van een evaluatie. Veel HR-diensten zijn dan ook op zoek naar een nieuwe invulling voor die evaluatie. Chris De Meerleer gaat in op enkele nuttige uitgangspunten voor dit nieuwe kader. Klik op onderstaand document om de bijdrage te downloaden.

 

 

2. Competenties als kader voor beoordeling en feedback

 

Heel wat overheden gebruiken competenties als basis voor evaluatie en ontwikkeling. Het succes van deze benadering is gebaseerd op het idee dat persoonlijke competenties en persoonlijke ontwikkeling ook mee zorgen voor de ontwikkeling van de organisatie. Kunnen competentiemodellen een rol spelen in een evaluatiecontext? Door middel van voorbeelden uit verschillende sectoren biedt Chris de Meerleer een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van competentiemodellen in evaluatiecontexten.

Dit en nog veel meer in onderstaande bijlage.

 

 

3. 360° feedback: methode tot verandering

 

360° feedback klinkt bijzonder hip, maar is ondertussen méér dan 25 jaar oud. Het ontstond als een ontwikkelingsinstrument voor leidinggevenden en maakte deel uit van een methode om vooral feedback omtrent gedrag te bevragen. In onderstaande bijlage belicht Chris De Meerleer de doelstellingen en toepassingsmogelijkheden van het instrument binnen de overheid maar ziet ook mogelijkheden in het kader van recente evoluties rond evaluatie bij lokale besturen.

 

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een coronabestendige digitale demonstratie: info@hrmconnect.be of 050 642 818.