HR-Weetjes! Over corona, verlenging van diverse cheques, geld voor het lokale verenigingsleven, geneutraliseerde studentenuren en projecties van het Federaal Planbureau

Terug naar het overzicht HR-Weetjes! Over corona, verlenging van diverse cheques, geld voor het lokale verenigingsleven, geneutraliseerde studentenuren en projecties van het Federaal Planbureau

Datum: woensdag 17 juni 2020

Auteur(s): HRMConnect Redactie

1. Coronamaatregelen: laatste updates voor HR van lokale besturen

Sinds maandag bevinden we ons in "fase 3" van de exitstrategie. In onze speciale corona-highlight vindt u een up-to-date overzicht van alle relevante corona-informatie op maat van HR-diensten uit lokale besturen.

 

2. Geldigheidsduusr van maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques verlengd

Door de coronamaatregelen dreigden vele cheques ongebruikt te vervallen. Daarom heeft de ministerraad op 9 mei besloten om de geldigheidsduur van diverse cheques die zouden vervallen tussen 1 maart en 30 juni, te verlengen. Onderstaande tabel biedt een overzicht van de verlengtermijnen van de verschillende cheques.

 

3. Vlaamse regering geeft 87,3 miljoen euro aan lokale besturen voor het verenigingsleven 

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, jeugd en sport zwaar. Daarom stelt de Vlaamse Regering 87,3 miljoen euro ter beschikking om het lokale verenigingsleven te ondersteunen. Extra uitleg over de middelen, waaronder de verdeelsleutel, is terug te vinden op de website van ABB. 

Deze fondsen kunnen ook soelaas bieden nu de wet op onbelast bijklussen vernietigd is. Tot 01/01/2021 kunnen verenigingen nog beroep doen op werknemers of zelfstandigen die onder fiscaal gunstige omstandigheden een centje kunnen bijverdienen. Daarna is dat systeem niet meer toegelaten en zullen veel verenigingen moeten terugvallen op een keuze tussen vrijwilligers (die een lagere vergoeding ontvangen) of professionele medewerkers (die een loon ontvangen). Beide regelingen betekenen een significante breuk met het verleden, dus veel verenigingen hebben nog geen duurzame oplossing voor de situatie. 

 

4. Inspiratiegids digitale participatie

Het Kenniscentrum Vlaamse Steden publiceerde een inspiratiegids rond digitale participatie boordevol best practices, voorbeelden en tips voor efficiënte digitale communicatie en inspraak. 

 

5. Studentenuren in tweede kwartaal worden vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en tellen niet mee voor de 475 uren

Door corona is er in verschillende sectoren nood aan arbeidskrachten. Daarom wil de fiscus studentenarbeid extra aanmoedigen. Studentenuren gepresteerd in het kweede kwartaal van 2020 (april, mei en juni) worden enerzijds vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en tellen anderzijds niet mee voor het contingent van 475 uren. Studenten mogen in april, mei en juni van dit jaar met andere woorden zoveel werken als ze willen zonder hun recht op RSZ te verliezen. Studentenuren gespresteerd na juni 2020 tellen tot op heden wel terug mee. Lees de details er hier op na.

 

6. Federaal Planbureau voorspelt geen spilindexverhoging in 2020 of 2021

Op basis van observaties tot mei 2020 heeft het Federaal Planbureau inflatievooruitzichten berekend, lopende van juni 2020 tot december 2021. Daaruit blijkt dat de groeivoet van de zogenaamde 'gezondheidsindex', die onder meer gebruikt wordt bij de indexering van de lonen van overheidspersoneel, een stuk lager zal liggen in 2020-2021 dan in 2018-2019. De laatste indexering vond plaats in februari van dit jaar, en volgens het Planbureau zal het tot 2022 duren voor er nog een volgt.

 

7. De SERV geeft lokale besturen een duidelijke rol in het relancebeleid

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft een nota opgesteld die richting kan geven aan het Vlaams relancebeleid na corona. Daarin spelen de lokale besturen een significante rol, onder meer in het kader van lokaal sociaal beleid, economie en vormgeving van de publieke ruimte. Daarom hamert de nota ook op de ondersteuning van steden en gemeenten bij het vervullen van deze rol. Lees het volledige rapport hier en volg andere publicaties van de SERV omtrent dit onderwerp via deze pagina.

 

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een coronabestendige digitale demonstratie: info@hrmconnect.be of 050 642 818.