HR-weetjes! Over de ontslag- en beschermingsvergoeding van deeltijdse medewerkers, de revival van de fiets, de drievingertechniek, burn-out, ...

Terug naar het overzicht HR-weetjes! Over de ontslag- en beschermingsvergoeding van deeltijdse medewerkers, de revival van de fiets, de drievingertechniek, burn-out, ...

Datum: woensdag 2 september 2020

Auteur(s): Uitgeverij Vanden Broele

Ontslag voor iemand met deeltijds ouderschapsverlof: berekening vergoeding op basis van deeltijds of toch voltijds loon?

Het Hof van Cassatie brak recent een lans voor (of beter tegen) de discriminatie van vrouwen bij de berekening van de ontslag- en beschermingsvergoeding in het geval van tijdskrediet. Het basisprincipe van die berekening gaat in de regel uit van het deeltijdse loon. Maar er blijkt een opening te zijn om toch het voltijdse loon als startpunt te hanteren… 

Het Hof van Cassatie (arrest van 22 juni 2020; rolnummer S.19.0031.N) oordeelde dat er in geval van deeltijdse arbeid met tijdskrediet om voor de kinderen te zorgen de ontslag- en beschermingsvergoeding niet noodzakelijk op basis van het deeltijdse loon berekend moet worden. In bepaalde gevallen zou het net op basis van het voltijds loon berekend moeten worden, meer bepaald indien er sprake dreigt te zijn van (indirecte) discriminatie tussen vrouwen en mannen. Die onrechtvaardigheid is niet ondenkbaar aangezien de basisregel de facto in het bijzonder voor vrouwen nadelig is (die vaker dat soort tijdskrediet opnemen). De werkneemster die de bewuste rechtszaak aanspande, kwam tijdens de initiële zaak voor het Arbeidshof in Bergen daarvoor op de proppen met een statistiek uit 2014 die aantoonde dat het tijdskrediet in kwestie in 94,77 procent van de gevallen opgenomen werd door het aantrekkelijkere der beide geslachten. Voldoende reden om te veronderstellen dat er discriminatie in het spel kan zijn. Maar het Arbeidshof in Bergen had ook nagelaten het punt van de discriminatie zoals aangevoerd door de werkneemster daadwerkelijk te onderzoeken en verwees ook niet naar andere objectieve criteria om de berekening op basis van het deeltijds loon te rechtvaardigen en zo het argument van de (vermoedelijke) discriminatie van tafel te vegen. En zo vernietigde het Hof van Cassatie het arrest en verwees de zaak naar het Arbeidshof te Luik voor verdere behandeling.

 

The wheels of fortune – My bike, my freedom

Dat de fiets aan een heuse revival toe is, staat buiten kijf. En daar zit wellicht het hulpmotortje van de moderne variant van de voorheen louter met mankracht aangestuurde tweewieler voor veel tussen. Het neemt niet weg dat er meer getrapt wordt dan voorheen en de wagen in de strijd om de korte verplaatsing steeds vaker – maar niet vaak genoeg – het onderspit moet delven. En ondertussen worden fietssnelwegen aangelegd, kun je hoe langer hoe meer terugvallen op publieke fietspompen en vind je meer en beter aangepaste parkeermogelijkheden voor je gekoesterde tweewieler. Tijdens de piek van de coronacrisis mocht je al pedalerend hier en daar zelfs de plaats van koning auto inpalmen. De fiets is niet langer het kneusje onder de transportmiddelen en het métier van fietsenmaker lijkt een mooie toekomst beschoren.

Lokale besturen schakelen ook een versnelling hoger om hun medewerkers met een gezonde geest in een gezond lichaam naar het werk te laten peddelen. En daarbij kunnen ze rekenen op de deskundige begeleiding van het kenniscentrum voor het fietsbeleid in Vlaanderen, dat al zijn inzichten verzamelde op fietsberaad.be.

 

Quick fix tegen stress: de drievingertechniek

De kunst van het ontstressen kan eenvoudig in het dagelijkse leven ingebed worden. De drievingertechniek is geen onterechte aanduiding voor een methode die verder geen extra materiaal vergt en helpt u niet enkel om de innerlijke rust te vinden maar, mits voldoende oefening, die rust ook mee te nemen naar momenten waar u er het meest nood aan heeft en er geen tijd voorhanden is voor een volwaardige yogasessie. Ontdek de drievingertechniek hier. 

 

Sollicitanten met burn-out vaker verbrand tijdens sollicitatie

Een wijs man catalogeerde zijn donkerste periode ooit als een authentieke wedergeboorte: William James, filosoof en psycholoog hors catégorie in de tweede helft van de 19e eeuw, ondervond en begreep dat het ware geluk zich niet zelden aandient na een crisis, waarbij een alomvattend gevoel van zinloosheid de voorbode is van de ware hernieuwing van de ziel. Depressie en burn-out als poort naar een ander soort geluk, voorbij de ondraaglijke lichtheid van het bestaan – of toch van een deel ervan. Ook anderen die door het duistere dal trokken wezen al op het louterende effect van de reis die ze nooit hadden voorzien en de waardevolle(re) zingeving die om de hoek lag te loeren. Al is het verhaal – helaas – lang niet altijd zo rooskleurig.

In de geest van werkgevers blijkt een burn-out een rode vlag te zijn die vooral de kansen op een gunstig gevolg na een eerste sollicitatiegesprek doet slinken. Dat was alvast de conclusie van een onderzoek van UGent: het signaleren van een burn-out door sollicitanten bleek stukken schadelijker dan het vermelden van andere redenen van uitval, zoals fysieke verwonding, persoonlijke redenen of klassieke werkloosheid.

De synopsis van het onderzoek van UGent kunt u via deze link consulteren. 

 

Tijdelijke werkloosheid: overmacht wegens corona (grotendeels) niet meer van toepassing vanaf 1 september 2020

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge corona zoals algemeen toepasselijk de voorbije zes maanden stopte op 31 augustus 2020. Vanaf 1 september wordt tijdelijke werkloosheid door corona enkel nog gelijkgesteld met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indien het gaat over een sector of een onderneming die uitzonderlijk hard getroffen is door de corona-crisis.

De website van de RVA zet de zaken nog eventjes op een rijtje.

We vergeten verder niet dat vanaf 1 september wel het nieuw thematisch verlof voor mantelzorgers daadwerkelijk kan aangevraagd worden door erkend mantelzorgers. Zie ook ons eerder nieuwsbericht voor meer info.

 

Inspiratie van buiten de professionele biotoop

Lokale besturen hebben hun eigen unieke werkcontext. Dat neemt niet weg dat het terzelfdertijd plezant en leerrijk kan zijn om even crossindustry innovation uit te proberen: misschien heeft de luchtvaart, de landbouw of een andere sector wel nuttige inzichten verworven die je gewoon zelf kunt beproeven binnen je bestuur? #ZigZagHR schuwt geen baldadige verkenning en reikt zelfs enkele leuke voorbeelden aan – te leuk om niet te proberen.

 

Laat een frisse wind waaien – met ventilatie of airco?

Werkomstandigheden optimaliseren vergt een aanhoudende aandacht voor alle factoren die het functioneren kunnen beïnvloeden. Tijdens warme weken kan het de moeite lonen om ook de luchtcirculatie op de werkstek – thuis of op kantoor – even aan een kritische blik te onderwerpen. Zeker nu ook nog eens COVID-19 mee in het verhaal opduikt. Mensura zette de belangrijkste aandachtspunten voor ventileren op een rijtje, want voor je het weet, is er een kwalijk vuiltje aan de lucht. Waar het nooit waait is het bovendien ook bijzonder stil. En nu maar hopen op een stevige nazomer met een perfecte (kunstmatige) bries.

 

Week van de duurzame gemeente – editie 2020

Voor inschrijvingen is het te laat, maar ook indien je bestuur niet tot het groepje van 92 participanten behoort, is het uiteraard nooit te laat om te handelen in de geest van duurzaamheid tijdens (maar ook na) de jaarlijkse week van de duurzame gemeente, dit jaar gepind van 18 tot 25 september.

Nood aan inspiratie of duurzaam doel? Bezoek de webstek van de duurzame gemeente.

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.