HR-weetjes! Over corona als beroepsziekte, fietsleasing, jongerencommunicatie, laaggeschoolden, discriminatie, stad na corona en quarantaine

Terug naar het overzicht HR-weetjes! Over corona als beroepsziekte, fietsleasing, jongerencommunicatie, laaggeschoolden, discriminatie, stad na corona en quarantaine

Datum: donderdag 8 oktober 2020

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Naar goede gewoonte signaleren we u enkele feitelijkheden die u niet wil missen…

1. Corona: beroepsziekte of arbeidsongeval? 

Ondertussen is duidelijk dat corona in bepaalde omstandigheden de status 'beroepsziekte' krijgt. Concreet is dat het geval voor onder meer werknemers van cruciale sectoren (zoals lokale besturen) die daar in de periode van 18 maart tot en met 17 mei 2020 hebben gewerkt. Daardoor kunnen ze aanspraak maken op een vergoeding, op voorwaarde dat ze (1) in die periode door corona waren getroffen en (2) dit door middel van een laboratoriumtest werd gediagnosticeerd (behalve in ernstige uitzonderlijke gevallen).

Er zijn echter ook omstandigheden waarin een besmetting met corona tot een arbeidsongeval kan worden gerekend. Fedris geeft aan dat hiervoor vier voorwaarden simultaan vervuld moeten zijn: (1) een plotse gebeurtenis, (2) die een letsel heeft veroorzaakt en die (3) optrad tijdens en (4) door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Meer informatie is te vinden op de website van Fedris.

 

2. Fietsleasing voor lokale besturen komt eraan!

In een besluit van 18 september stelt de Vlaamse regering dat ze het artikel van haar besluit uit 2002 met betrekking op de bepaling van het vakantiegeld voor gemeente- en provinciepersoneel wil aanpassen. Daardoor kan de raad personeelsleden de mogelijkheid geven om (een deel van) hun vakantiegeld af te staan voor maatregelen 'ter bevordering van de fietsmobiliteit', oftewel fietsleasing. De concrete bepalingen moeten zoals altijd ingeschreven worden in de lokale rechtspositieregeling. 

Lees hier het integrale besluit van de Vlaamse regering.

 

3. Bataljong geeft tips over communicatie met jongeren in tijden van corona 

Jongeren worden tijdens deze coronaperiode nog meer dan anders afgeschilderd als 'rebellen' die de maatregelen niet volgen en veeleer chaos creëren. Maar dat beeld blijkt niet te kloppen. Dat blijkt uit een onderzoek van het International Security and Development Center te Berlijn, waarin jongeren uit 137 landen bevraagd werden naar hun coronagedrag. Bataljong is blij met deze nuancering en biedt enkele tips aan om jongeren actief en succesvol te betrekken in het beleid, de maatregelen en de maatschappij. "Praat met hen in plaats van over hen" blijkt alvast een cruciaal inzicht. 

 

4. Nieuw rapport van de OECD over laaggeschoolden in België

De Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) heeft onderzocht welke gevolgen de evoluties op de arbeidsmarkt zullen hebben voor lager geschoolde werknemers in België. Het rapport is niet meteen rooskleurig te noemen. Hoewel België het op een aantal vlakken goed doet, verdwijnen er  - door bijvoorbeeld automatisering en digitalisering - steeds meer jobs voor 'laaggeschoolden', waardoor ze steeds minder aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. Volgens het rapport zal dit in de toekomst nog prangender worden. Om deze tendens tegen te gaan, stelt het rapport dat we actiever moeten inzetten op jobcreatie voor deze doelgroep, op het verlagen van de arbeidskosten voor deze werknemers en op stimulansen voor werklozen om toch aan de slag te gaan.

Lees het volledige rapport hier

Als lokaal bestuur ook bijdragen aan de tewerkstelling van kansengroepen? Bekijk onze publicatie "Aan de slag met sociale economie". Abonnees kunnen deze gratis raadplegen via HRMConnect.

 

5. Rechtspraak: vrouw gediscrimineerd op grond van doofheid en zwangerschap

Tijdens een sollicitatieprocedure geeft de vertegenwoordiger van de werkgever te kennen dat zowel de doofheid van de vrouw, als haar zwangerschap, bezwarende factoren zijn voor de eventuele aanwerving. De vrouw wordt niet weerhouden voor de job en dient klacht in. Op 29 september gaf de Arbeidsrechtbank van Antwerpen haar gelijk.

Lees het volledige verslag van de zaak

 

6. We mogen weer dromen: stad na corona

Agentschap Binnenlands Bestuur wil de blik van steden (en gemeenten) op de toekomst richten. Daarom selecteerde het zeven denkers uit verschillende domeinen die  met journalist Pat Donnez in gesprek treden over de nieuwe kansen die deze crisis ons biedt. Nood aan wat toekomstvisie en inspiratie? Deze kant op.

 

7. Werknemers die terugkeren uit vakantie? Wat met quarantaine?

Herlees hier de bijdrage van Franky Blomme over het onderwerp. Abonnees kunnen deze bijdrage ook raadplegen onder de vorm van een overzichtelijke procedure

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.