HR-Weetjes! Over tijdelijke werkloosheid, discriminatie, laaggeschoolde werknemers, wijk-werk en diversiteit

Terug naar het overzicht HR-Weetjes! Over tijdelijke werkloosheid, discriminatie, laaggeschoolde werknemers, wijk-werk en diversiteit

Datum: maandag 11 januari 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

1. Maatregelen rond tijdelijke werkloosheid in het kader van COVID-19 verlengd tot 31 maart 2021

Dat verscheen op 11 januari in het Staatsblad. Concreet blijft de vereenvoudigde procedure tot aanvraag tijdelijke werkloosheid van kracht en staat die procedure weer open voor alle werkgevers. Daarnaast blijft de wachttijd opgeschort en mogen uitkeringen versneld voorlopig uitbetaald worden. 

Bekijk hier de publicatie in het Staatsblad of via de webstek van de RVA

 

2. Aparte hulpverlening voor vrouwen met hoofdoek is discriminatie

Dat heeft de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen beslist met betrekking tot de vzw Moeders voor Moeders (Borgerhout). Hulpbehoevende moeders met een hoofddoek werden door deze aparte behandeling (in aparte ruimtes) namelijk uitgesloten van de volledige dienstverlening van de vzw. Bovendien werd hulpverleners verboden om een hoofddoek te dragen. Door de uitspraak van de rechtbank wordt de vzw verpicht haar reglementen aan te passen. 

Lees meer over deze case op de website van Unia

 

3. Rapport van OECD over laaggeschoolden in België

De toenemende automatisering van processen heeft veel voordelen, maar brengt ook enkele gevaren met zich mee. Het verdwijnen van bepaalde soorten jobs is er een van. Vanuit deze insteek stelde de OECD een rapport samen over de toekomst van laaggeschoolde werknemers in België. Volgens het rapport zijn er bijkomende maatregelen nodig om voldoende jobs voor deze groep te voorzien. Enerzijds roepen ze op om in te zetten op bijscholing, anderzijds moet ook de aanwerving van lager geschoolden gestimuleerd worden.

Het volledige rapport is hier te lezen

 

4. Diversiteit en inclusie belangrijke onderwerpen bij keuze werknemer

De jobsite StepStone deed de voorbije maanden onderzoek naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. Uit hun bevraging bleek dat 7/10 werknemers diversiteit een belangrijk onderwerp vinden. Ongeveer 66 % oordeelt dat zijn of haar bedrijf goed omgaat met diversiteit. Jammer genoeg melden zeven op de tien werknemers ook al eens het slachtoffer geweest te zijn van discriminatie. 

Ontdek hier de uitgebreide resultaten 

 

5. Wijk-werkers houden geen winterslaap

Via wijk-werken kunnen werkzoekenden, die nog niet toe zijn aan de arbeidsmarkt, gedurende één jaar werken aan hun vaardigheden. Dit doen ze door enkele uren per week klusjes of activiteiten uit te voeren. Bepaalde 'klassieke' wijk-werktaken, zoals tuinonderhoud, liggen tijdens de wintermaanden echter stil. Maar ook tijdens die maanden kunnen steden, gemeenten en OCMW's beroep doen op wijk-werkers. Sneeuwruimer nodig? Denk aan wijk-werkers!

IGEMO geeft wat meer uitleg

Geboeid door sociale economie? Ontdek de publicatie 'Aan de slag met sociale economie' (Abonnees krijgen toegang via deze link).

 

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.