HR-Weetjes! Over hernieuwde eco- en maaltijdcheques, de impact van corona op de arbeidsmarkt, arbeidsongevallen bij thuiswerk en Tournée Minerale

Terug naar het overzicht HR-Weetjes! Over hernieuwde eco- en maaltijdcheques, de impact van corona op de arbeidsmarkt, arbeidsongevallen bij thuiswerk en Tournée Minerale

Datum: maandag 22 februari 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

1. Regeling voor vervallen maaltijd- en ecocheques

De programmawet van 20/12/2020 bevat een regeling voor de elektronische maaltijdcheques en de papieren of elektronische ecocheques waarvan de geldigheidsduur afliep in 2020 en die niet verlengd werden. Daarin wordt bepaald dat de werkgever een nieuwe cheque uitgeeft, voor hetzelfde bedrag en met dezelfde een geldigheidsduur (12 maanden voor maaltijdcheques, 24 voor ecocheques). Deze geldigheidsduur start vanaf het het terbeschikkingstellen van de cheque aan de werknemer of vanaf het bedrag op de rekening van de werknemer verschijnt.

 

2. Rapport over de sociale impact van de COVID-19-crisis in België

Sinds april vorig jaar houdt de Working Group Social Impact Covid-19 (WG SIC) de sociale impact van COVID-19 in België in het oog. In januari werden de bevindingen rond het vierde kwartaal van 2020 mee verwerkt in deze nota. De belangrijkste updates zijn:

  • tijdelijke werkloosheid blijft hoog in industrie en handel, in horeca en recreatie stijgt het percentage;
  • voorlopige cijfers tonen dat 10,9% van de bevolking zich in 2020 in een situatie van materiële en sociale deprivatie bevond
  • het aantal aanwervingen in de privésector in de eerste helft van januari was beperkter dan vorig jaar, maar het saldo van instroom en uitstroom in/uit tewerkstelling blijft positief

Hier kan u het volledige rapport terugvinden

 

3. De coronacrisis vergroot ongelijkheid op de Vlaamse arbeidsmarkt

Hoewel maatregelen als tijdelijke werkloosheid en het overbruggingskrediet voor zelfstandigen de impact op de arbeidsmarkt verzachten, blijkt dat bepaalde kansengroepen nog steeds zwaarder getroffen worden dan andere. Personen die geboren zijn buiten de EU verliezen dubbel zo vaak (tijdelijk) hun baan als personen die geboren zijn in België. Ook bij personen met een arbeidshandicap ligt het percentage (tijdelijke) werkloosheid hoger. Dat komt omdat de kansengroepen in verhouding sterker vertegenwoordigd zijn in zwaar getroffen sectoren zoals de horeca en de bouw. 

Lees hier de volledige studie van de SERV

 

4. Het belang van een thuiswerkkader voor de arbeidsongevallenverzekering

In principe dekt de arbeidsongevallenverzekering ook ongevallen die tijdens en door het uitvoeren van het ambt voorvielen bij thuiswerk. Alleen is het bij thuiswerk niet altijd makkelijk te bepalen of te controleren welke activiteiten nu onder 'uitvoeren van het ambt' vallen. Daarom vermeldt de wet een 'vermoeden van uitvoering van ambt'. Deze clausule bepaalt dat de werkgever een ongeval van een telewerker behoudens tegenbericht beschouwt als werkongeval indien

  • het ongeval gebeurt op de plaats(en) die schriftelijk vermeld staan als plaats om arbeid te verrichten;
  • het ongeval gebeur tijdens de periode van de dag die schriftelijk is vastgelegd als periode waarin arbeid verricht kan worden.

Deze plaats(en) en tijdstip(pen) kunnen vermeld worden in een thuiswerkpolicy of-overeenkomst. Indien deze nergens schriftelijk vermeld staan, worden meestal de woonplaats en de klassieke uren waarbinnen gewerkt zou worden op de werkvloer, als waarden gehanteerd. Maar om twijfel te vermijden, is het beter om deze parameters op te nemen in een overeenkomst. Meer informatie over de thuiswerkpolicy vindt u in deze highlight.

Lees ook de genuanceerde analyse van Schoups 

 

5. Nog twee weken Tournée Minérale

Februari geldt al enkele jaren als alcoholvrije maand. Hoewel de maand al van start ging, kan je nog steeds de vruchten plukken van enige tijd geen alcohol te nuttigen. We sommen er enkele  op:

  • meer energie
  • beter slapen
  • goed voor de huid
  • gezonder gewicht

Ontdek meer voordelen, recepten en andere tips op de webstek van Tournée Minérale

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.