HR-Weetjes! Over subsidies voor vaccinatiecentra, digitaal en hybride vergaderen, woon-werkverkeer en gelijke kansen

Terug naar het overzicht HR-Weetjes! Over subsidies voor vaccinatiecentra, digitaal en hybride vergaderen, woon-werkverkeer en gelijke kansen

Datum: dinsdag 23 maart 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

1. Subsidies voor vervoer naar, programmamanagement en bestaffing van vaccinatiecentra

De Vlaamse regering kent subsidies toe om steden en gemeenten te ondersteunen in het oprichten en draaiende houden van vaccinatiecentra naar aanleiding van COVID-19. Enerzijds kent de regering een subsidie toe om de forfetaire vergoeding van programmamanagement, de medische en farmaceutische expertise, de mobiele teams en het HR-management te dekken. Anderzijds wordt ook het collectief transport naar het centrum gesubsidieerd.

Bekijk hier de details van beide subsidies

 

2. Terbeschikkingsstelling van overheidspersoneel voor vaccinatiecentra geeft geen aanleiding tot concurrentieverstoring

Lokale besturen zetten massaal eigen personeel in voor de bemanning van vaccinatiecentra. Tot voor kort was onduidelijk wat dit betekende voor de btw. Overheden moeten in principe geen btw betalen op hun activiteiten, tenzij deze handelingen tot concurrentieverstoring leiden. Uit de Circulaire 2021/C/17 dd. 25.02.2021 is nu gebleken dat het bemannen van vaccinatiecentra met overheidspersoneel, geen aanleiding geeft tot concurrentieverstoring. Zodoende moeten de overheden alnog geen btw heffen over de personeelskosten van overheidspersoneel in vaccinatiecentra.

GD&A analyseerde de Circulaire grondig

 

3. Unia evalueerde het Vlaams Gelijkekansendecreet

Op basis van eigen casuïstiek, expertise en meldingen, pleit Unia onder meer voor praktijktesten, positieve acties door overheidsorganisaties en de opname/ aanpassing van een aantal criteria in het decreet.

Het volledige evaluatierapport is hier te lezen

 

4. Ontwerp BVR omtrent digitaal en hybride vergaderen goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft het ontwerpsbesluit goedgekeurd van het omtrent de specifieke voorwaarden voor digitaal of hybride vergaderen voor de organen van de lokale besturen.

Raadpleeg het ontwerp hier

 

5. Auto blijft populairste vervoersmiddel voor woon-werkverkeer

Dat blijkt uit de vijfde editie van Acerta's mobiliteitsbarometer. 1 werknemer op 3 gebruikt de fiets. Het openbaar vervoer bleek de minst populaire optie.

Alle resultaten kunnen hier geraadpleegd worden

Het fietsgebruik bij uw lokaal bestuur aanmoedigen? Bekijk hier een voorbeeld van hoe u fietsleasing opneemt in de lokale rechtspositieregeling

 

6. Werkgever veroordeeld voor opzettelijke discriminatie

Een bedrijf dat ziekenvervoer organiseert, is door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld voor opzettelijke discriminatie. De zaakvoerdster had in een e-mail aangegeven dat kandidaten van vreemde origine, kandidaten zonder ervaring of vrouwen met jonge kinderen, niet in aanmerking kwamen voor de job. 

Lees hier het volledige bericht van Unia over de zaak

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.