Maandelijkse telewerkaangifte: alle details opgelijst

Terug naar het overzicht Maandelijkse telewerkaangifte: alle details opgelijst

Datum: dinsdag 30 maart 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Context

Het Ministrieel Besluit van 28 oktober bepaalt dat telethuiswerk verplicht is bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Als telethuiswerk onmogelijk is om bovenstaande redenen, moeten de ondernemingen, verenigingen en diensten de nodige maatregelen treffen om de maximale naleving van social distancing te garanderen. Daarbij wordt extra nadruk gelegd op 1,5 meter afstand tussen personen en mondmaskerverplichting. Daarnaast zijn werkgevers verplicht om personeel dat niet kan thuiswerken een bewijsstuk te bezorgen, dat hun aanwezigheid op de werkvloer verantwoordt.

De sociale inspectie is bevoegd voor het toezicht hierop en kan bij niet naleven strafrechtelijke acties of geldboetes opleggen.

 

Nieuwe aangifte

In een nieuw Minstrieel Besluit is afgekondigd dat de naleving van deze maatregelen strenger opgevolgd zal worden. Specifiek moeten alle werkgevers wiens organisatie niet verplicht gesloten is, dus inclusief lokale besturen, vanaf april maandelijks een aantal gegevens rond thuiswerk meedelen aan de RSZ. Het gaat daarbij over:

 • Het aantal personen werkzaam bij onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.
 • Het aantal personen werkzaam bij onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dit per vestigingseenheid vermeld.

Dit gaat louter over aantallen, er worden geen persoonsgegevens opgevraagd.

Deze gegevens zullen gebruikt worden als referentiepunt bij controles. Indien een personeelslid met een telewerkbare functie toch op de werkvloer aanwezig is, zal deze zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

 

Wanneer moet de aangifte gebeuren?

Deze aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en wordt uiterlijk ingediend op de zesde kalenderdag van de maand.

 • De situatie op de eerste werkdag van april 2021 dient aangegeven op uiterlijk dinsdag 6 april 2021
 • De situatie op de eerste werkdag van mei 2021 dient aangegeven op uiterlijk donderdag 6 mei 2021
 • De situatie op de eerste werkdag van juni 2021 dient aangegeven op uiterlijk zondag 6 juni 2021

 

Wie doet de aangifte?

De aangifte gebeurt via het portaal van de RSZ. Diegene die de aangifte wil doen, dient zich aan te melden aan de hand van e-ID, Itsme of de andere technische mogelijkheden die door het toegangssysteem CSAM worden aangeboden.

Er zijn in dit geval meerdere mogelijkheden:

 • De onderneming is reeds gekend in het toegangssysteem CSAM en de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft reeds toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming. In dit geval kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.
 • De onderneming is reeds gekend in het toegangssysteem CSAM maar de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming. In dat geval kan de Hoofdtoegangsbeheerder van de onderneming die rechten toewijzen via de onlinedienst Toegangsbeheer. Als dit gebeurd is, kan hij zich aanmelden als vertegenwoordiger van de onderneming.
 • De onderneming is nog niet gekend in het toegangssysteem CSAM of de persoon die in naam van de onderneming een aangifte wil indienen, heeft nog geen toegangsrechten die zijn toegekend door de onderneming.
  In dit laatste geval wordt ook toegelaten dat de persoon zich aanmeldt als burger met zijn e-ID, Itsme of de andere toegelaten systemen. Wanneer men zich aanmeldt als burger dient men in de aangifte te verklaren dat hij of zij als gevolmachtigde van de onderneming optreedt. De onderneming ontvangt altijd een bevestiging van de aangifte.
 • Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden? In dit geval geschiedt de aangifte steeds per vestigingseenheid. Het is niet nodig dat één persoon in één keer alle aangiften voor de hele onderneming doet. U kan deze opdracht ook doorgeven aan één of meerdere lokale verantwoordelijken
  Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden kunnen de gevraagde gegevens met betrekking tot alle vestigingseenheden indienen via de toepassing aan de hand van een gestructureerd excelbestand.

 

Hoe vult u de aangifte in?

Volg het stappenplan op de webstek van de RSZ

 

Concreet:

Voor de maand april hebt u tijd tot 6 april.

Ga zeker in gesprek met medewerkers die vaak op de werkvloer verschijnen en toch een telewerkbare functie hebben, zodat personeel beseft dat elke aanwezigheid op de werkvloer verantwoordbaar moet zijn.

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.

 


Gerelateerde content