HR-Weetjes! Over de telewerkaangifte, decembervoorschotten, dienstencheques en mentaal welzijn

Terug naar het overzicht HR-Weetjes! Over de telewerkaangifte, decembervoorschotten, dienstencheques en mentaal welzijn

Datum: dinsdag 13 april 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

1. Geen verplichte telewerkaangifte voor vaccinatiecentra

Recent is beslist dat elke organisatie die niet verplicht gesloten is, een maandelijkse telewerkaangifte moet indienen waarin een aantal gegevens rond telethuiswerk medegedeeld worden aan de RSZ. Lokale besturen vallen onder deze maatregel. Even werd gedacht dat ook vaccinatiecentra onder deze plicht vielen, maar de RSZ heeft bevestigd dat vaccinatiecentra hiervan vrijgesteld zijn.

Lees meer over de vrijstelling van vaccinatiecentra

Ontdek meer details over de verplichte telewerkaangifte

 

2. Geen decembervoorschotten meer op bedrijfsvoorheffing

Als ondersteuningsmaatregel heeft de overheid in een overleg besloten dat werkgevers vanaf 2021 geen decembervoorschotten (zoals bepaald in art 412 van WIB) meer moeten betalen op de lonen. Ook die op btw worden defintief geschrapt - dat was in 2020 al eenmalig gebeurd. De maatregel is al gecommuniceerd, maar verscheen nog niet in het Staatsblad.

Lees er meer over op de webstek van SDWorx

 

3. Zesde Vlaams intersectoraal akkoord ook voor kinderopvang

Dat meldt de VVSG. In dit akkoord krijgen (alle medewerkers van) de kinderopvanginstanties verdiende erkenning en voldoende middelen om hun pedagogische rol ten volle te vervullen. Het akkoord omvat onder meer extra middelen voor de tewerkstelling van pedagogisch coaches in de gezins- en groepsopvang baby en peuter en de groepsopvang schoolkinderen, een verhoging van de eindejaarspremie en een harmonisering van de loonbarema's van kinderbegeleiders.

Ontdek de volledige inhoud via de VVSG

 

4. Communicatie rond vaccinatie tegen COVID-19

In de vaccinatiestrategie is communicatie cruciaal. Nog meer dan voor andere communicatie, is vaccincommunicatie geen one size fits all. Een diverse doelgroep vraag een diversiteit aan media, verwoordingen en kernboodschappen. Niet evident, maar het ABB schiet u ter hulp! Het agentschap ontwikkelde een webrubriek gewijd aan communicatie-instrumenten, praktische tips, goede praktijken, links en aanbevelingen om specifieke groepen te bereiken.

Raadpleeg de webrubriek hier

 

5. Projectoproep voor lokale besturen rond mentaal welzijn

Vlaams Minister Bart Somers lanceerde een projectoproep voor lokale besturen om het mentaal welzijn van jongeren te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Voorbeelden van beoogde projecten zijn bijvoorbeeld buddy-werking om eenzaamheid te voorkomen of jeugdwerkers die acties  opzetten om het mentaal welzijn van jongeren te bevorderen.

Bekijk hier de projectoproep

 

6. Inclusie van personen met een handicap is opgenomen in de Grondwet

Op 30 maart werd de aanpassing gepubliceerd in het Staatsblad. Unia is heel tevreden met deze wijziging, zeker na hun rapporten die aantoonden dat het leven van personen met een handicap er niet bijzonder hard op is vooruitgegaan gedurende de laatste jaren.

Unia diept de kwestie hier grondig uit

 

7. Sociale partners gaan akkoord met het voorstel van Minister Crevits

Dat maakte onder meer de SERV bekend. Het voorstel van Minister Crevits houdt in dat gezinnen die de coronamaatregelen tegenover de huishoudhulp niet respecteren, uitgesloten kunnen worden van het gebruik van dienstencheques. De sociale partners zien het echter groter: ze vragen dat uitsluitingen op grond van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag ook mogelijk wordt.

Lees hier het advies van de SERV

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.


Gerelateerde content