HR-weetjes! Over de versterking van de lokale democratie, pensioenen, COVID-discriminatie en de loonkloof

Terug naar het overzicht HR-weetjes! Over de versterking van de lokale democratie, pensioenen, COVID-discriminatie en de loonkloof

Datum: donderdag 6 mei 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

1. Ontwerpdecreet versterking lokale democratie in laatste rechte lijn

Na het advies van de Raad van State lijkt het ontwerpdecreet dat komaf zal maken met de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen aan de laatste rechte lijn te zijn begonnen. Ook de lijststem moet eraan geloven en daarnaast zou de nieuwe decretale oriëntatie er moeten voor zorgen dat de kiezers nog iets meer de directe hand houden in wie hun burgemeester wordt…

Het traject is te volgen op de site van het Agentschap Binnenlands Bestuur

 

2. Lokale-ambtenarenpensioenen op het goede spoor

Het complexe langetermijndossier dat het pensioen van lokale ambtenaren is (en blijft), kreeg vanuit federale hoek opnieuw wat extra zuurstof, in de vorm van de aanhoudende financiering van het Gesolidariseerd Pensioenfonds vanuit de RSZ. Voor het systeem van het “verlof voorafgaand aan het pensioen” voor de lokale politie gebeurt dan weer een verschuiving van de financiering van het Gesolidariseerd Pensioenfonds naar het federale niveau.

De VVSG vertelt u meer…

 

3. Toegang tot goederen en diensten in tijden van COVID-vaccinatie: Unia legt de vinger op de wonde en reikt de hand

In het vacuüm of de bewegingsvrijheid die schijnbaar gecreëerd wordt in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, is het belangrijk erover te waken dat er geen discriminatie optreedt. Zo is de kans reëel en bestaand dat vaccinatie plots als voorwaarde tot toegang tot een dienst of goed wordt gesteld: enkel gevaccineerde mensen krijgen toegang tot een woonzorgcentrum, bijvoorbeeld. Om het kind niet met het badwater weg te gooien en een gezonde oriëntatie te behouden wat het inroepen van vaccinatiestatus als onderscheidend gegeven betreft, stelde Unia een richtsnoer op.

 

4. Ventileren op de werkvloer: het is ongezond stil waar het niet waait

Veiligheid voorop op de werkvloer en in de aanhoudende strijd tegen het coronavirus zit het soms in de kleine dingen: de ventilatie en luchtkwaliteit in gebouwen verdient alle aandacht en het is om die reden dat de Taskforce Ventilatie van het coronacommissariaat nog even uitpakt met een implementatieplan aangevuld met een check list.

 

5. Loonkloof tussen vrouwen en mannen in België – status 2021

De kloof tussen het loon van mannen en vrouwen in België neemt af. Aangezien voor de publieke sector de lonen strikter geregeld zijn dan in de privé, moet benadrukt worden dat het plaatje er daar in werkelijkheid nog veel rooskleuriger uitziet: 5,2% (tegenover 12,7% in de privé).

Meer info vindt u in het vierjaarlijkse rapport van de FOD WASO, FOD economie en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

 

6. Overzicht coronasubsidies ABB

Voor wie nog op zoek is naar een volledig overzicht van de subsidies waarop lokale besturen een beroep kunnen doen in het kader van de strijd tegen corona, biedt het Agentschap voor Binnenlands Bestuur soelaas.