Quarantaineverlof voor statutaire lokale en provinciale ambtenaren

Terug naar het overzicht Quarantaineverlof voor statutaire lokale en provinciale ambtenaren

Datum: vrijdag 7 mei 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Het Agentschap Binnenlands Bestuur publiceerde op zijn webstek een verhelderend schema waarmee het duidelijkheid wil verschaffen over de mogelijkheden die voor lokale besturen voorhanden zijn om statutaire ambtenaren in een regime van quarantaineverlof te plaatsen. Dat verlof blijft overigens facultatief en een lokaal bestuur kan er dus steeds voor kiezen om dienstvrijstelling toe te kennen.