Verdubbeling aantal werkdagen met vrijstelling van sociale lasten bij tewerkstelling op basis van artikel 17 (socioculturele en sportactiviteiten)

Terug naar het overzicht Verdubbeling aantal werkdagen met vrijstelling van sociale lasten bij tewerkstelling op basis van artikel 17 (socioculturele en sportactiviteiten)

Datum: dinsdag 1 juni 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Minister Frank Vandenbroucke steekt de socioculturele en sportsector een hart onder de riem. Voor medewerkers die in het kader van art. 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tewerkgesteld worden is hij de brenger van goed nieuws: de 25 dagen vrijstelling van sociale lasten die de bewuste werknemers genieten worden voor 2021 opgetrokken tot 50. Voor lokale besturen (en andere overheden) houdt dit in dat er een pak extra flexibiliteit komt voor de bezetting van de positie van leiders, monitoren, beheerders, animatoren, … voor socioculturele en sportactiviteiten. Het koninklijk besluit verscheen op 1 juni 2021 in het staatsblad en treedt in werking op 1 januari 2021. Op die manier laat het toe om – uitzonderlijk en beperkt tot 2021 – het dubbele aantal dagen in een gunstig regime af te werken. Met de zomermaanden en de heropleving van het sociale leven is dit zonder meer een opsteker, waar dus ook lokale besturen mee gediend zijn.

 

Ter opfrissing: concreet gaat het over onderstaande prestaties…

* Arbeidsprestaties als verantwoordelijk leider, beheerder, huismeester, monitor of adjunct-monitor in de cyclussen voor vakantiesport tijdens de schoolvakanties, de vrije dagen of de gedeelten in het onderwijs, of als animator van socio-culturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.

* Arbeidsprestaties bij wijze van inleiding, aanschouwelijke voordracht of lezing, die plaats hebben na 16u30 of tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.

* Voor organisatoren van vakantiekolonies, speelpleinen en sportkampen: arbeidsprestaties door de personen die als beheerder, huismeester, monitor of bewaker, worden tewerkgesteld, maar alléén tijdens de schoolvakanties.

* Voor door de overheid erkende organisaties die tot taak hebben socioculturele vorming en/of sportinitiatie te verstrekken: arbeidsprestaties door de personen die buiten hun werk- of schooluren of tijdens de schoolvakanties door deze organisaties worden tewerkgesteld als animator, leider of monitor;

* Voor scholen gesubsidieerd door een Gemeenschap: arbeidsprestaties door de personen die zij tewerkstellen als animator van socioculturele en sportactiviteiten tijdens de vrije dagen of daggedeelten in het onderwijs.

 

Wettelijke basis

Koninklijk besluit van 20 mei 2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders