HR-weetjes november: over discrete audio-opnames, een eenzijdige liefdesverklaring, de pensioendotatie en insubordinatie die er geen is

Terug naar het overzicht HR-weetjes november: over discrete audio-opnames, een eenzijdige liefdesverklaring, de pensioendotatie en insubordinatie die er geen is

Datum: zaterdag 6 november 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Even kleurrijk als het palet dat moeder natuur ons momenteel voorschotelt, offreert de HRMConnect-redactie een bonte waaier aan weetjes…

 

1. De mondmaskerplicht roept…

Vanaf 29 oktober 2021 geldt de mondmaskerplicht in publieke gebouwen. Ook voor de fysieke vergaderingen van de bestuursorganen van lokale besturen is het dus opnieuw kapje op…

 

2. Studienamiddag ‘lokaal bestuur door een academische bril’ – 9 december 2021

Op 9 december 2021 organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur een gratis studienamiddag met op het menu inspirerend academisch onderzoek rond de werking van lokale besturen. Focus op regiovorming. Allen daarheen!

 

3. Schending van medisch geheim niet steeds een halsmisdaad

Het schenden van het medisch geheim is geen voldoende reden voor ontslag, tenminste wanneer de context aantoont dat er in hoofde van de betrokkene geen foute intenties in het spel waren…

 

4. Telewerk alomtegenwoordig, telewerkvergoeding niet alomtegenwoordig

Het is een opvallende vaststelling dat de abrupte shift naar thuiswerk en het stabiliseren ervan in het nieuwe normaal, niet geleid heeft tot het algemeen aannemen van een thuiswerkvergoeding. Partena nam even de proef of de som.

 

5. Eenzijdige liefdesverklaring op het werk draait uit op ontslag met juridisch staartje  

Een schijnbaar rancuneuze man regelde na een eenzijdige liefdesverklaring aan een werkneemster het ontslag van deze laatste. Het gebeurt niet vaak dat het verband tussen het ontslag en de afgesprongen amoureuze intenties voor de rechtbank vastgesteld wordt, maar het eindresultaat voor de man was een fikse boete.

 

6. Audio-opname op de werkvloer zonder medeweten van werkgever: rechter aanvaardt bewijs

Een audio-opname op de werkvloer die zonder medeweten van de werkgever werd opgenomen werd door de rechtbank toch aanvaard als bewijs aangezien het gesprek heeft plaatsgevonden op de arbeidsplaats, tijdens de werkuren en tussen de partijen die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst en dat de inhoud ervan slechts betrekking heeft op de arbeidsrelaties. Meer info via deze link.

 

7. Weerspiegelingen in de verdieping van het glazen plafond

In een recent onderzoek naar de micro- en macrodimensies op de werkvloer concludeert gedragswetenschapper Sofia Schlamp dat zowel het gedrag van de werknemers tegenover vrouwen als de organisatiestructuur mee aan de grondslag liggen van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies. Klik hier voor meer over deze interessante onderzoekslijn.

 

8. 2022: extra tijd om financiering aanvullend pensioen contractanten te staven

In principe is het de pensioeninstelling (groepsverzekeraar of pensioenfonds) die uiterlijk op 30 april moet attesteren dat het bestuur voor het afgelopen jaar aan de voorwaarden voor de korting voldoet, én dat dit voor het lopende jaar ook het geval is. Nu Belfius Insurance en Ethias vanaf 2022 niet langer de bestaande groepsverzekering aanbieden, ontstaat er dus een probleem. De VVSG schetst de context en de oplossing.

 

9. Grondwettelijk Hof zet de puntjes op de i van dotatie pensioen

Een lokaal bestuur, dat niet is aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds, en bijgevolg ook niet voorkwam in de simulatietabel voor de periode 2019-2024 voor de responsabiliseringsbijdrage opgemaakt door het Agentschap Binnenlands Bestuur, trok naar het Grondwettelijk Hof … en kreeg gelijk: het Vlaams programmadecreet schendt de Grondwet voor zover niet voorzien wordt in een dotatie voor de gemeenten en OCMW’s die niet zijn aangesloten bij het Gesolidariseerd Pensioenfonds. GD&A advocaten legt het voor u klaar en helder uit.

 

10. Werkloosheid bereikt historisch diepterecord

Heuglijk nieuws voor Hilde Crevits: nooit waren er in Vlaanderen minder werkzoekenden dan in oktober 2021. De Tijd diept uit, samen met de terecht fiere minister. Geïnteresseerden kunnen ook terecht op de site van Steunpunt werk voor een update omtrent de lokale arbeidsmarkten

 

11. Overbelaste werknemer die extra werk weigert, krijgt gelijk van rechter

Het Arbeidshof van Brussel kreeg een zaak voorgeschoteld waarbij de werkgever stelde dat een werknemer die een instructie weigerde zich schuldig had gemaakt aan insubordinatie, met ontslag als logisch gevolg. De betrokkene wierp op dat hij met zijn werkpakket al meer dan voldoende werk had en de opdracht weigerde omdat het er niet bij kon. De rechter stelde de man in het gelijk. Het arrest (in het Frans) kunt u er hier op na lezen.

 

12. Gemiddelde "werkelijke" pensioenleeftijd blijft zowat bij het oude

Op basis van gegevens van 260.000 werknemers in diverse sectoren stelt Acerta vast dat langer werken niet echt top of mind is bij de Belg. Integendeel: de meeste landgenoten kiezen nog steeds voor het snelste pad richting pensioen waardoor de kaap van de 65 jaar nog lang de norm niet is om van de welverdiende rust te gaan genieten. Meer info op de website van Acerta