Nieuwsbrieven

Het nieuwsbriefarchief

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die in 2019 reeds werden uitgestuurd. Onderaan deze pagina kunt u zich eenvoudig inschrijven om op de hoogte te blijven van al wat beweegt op vlak van HR in lokale besturen.

  • Nieuwsbrief 2019 - 10 (november) - beëindiging van de arbeidsovereenkomst van langdurig zieke contractanten - evaluatie en tucht: kritiek van een versneld afscheid - who run the world? Not girls - evaluatie: van informatie naar verslag - tuchtonderzoek tegen een statutair personeelslid
  • Nieuwsbrief 2019 - 9 (oktober) - progressieve werkhervatting van contractanten: de basisprincipes doorgelicht - delegatiemogelijkheden inzake personeelszaken - het evaluatiegesprek: een dialoog met medewerkers over het werkgedrag - mantelzorg mee in thematische verloven - smartphonegebruik onder controle - overzicht toevoegingen aan HRMConnect
  • Nieuwsbrief 2019 - 8 (september) - ouderschapsverlof flexibeler dan ooit - enthousiasme op de werkvloer? - tuchtonderzoek tegen statutair personeelslid - het functioneringsgesprek doorgelicht - mantelzorg mee in thematisch verlof
  • Nieuwsbrief 2019 - 7 (augustus) - mantelzorg mee in thematische verloven - discriminatie van sollicitanten - het planningsgesprek - redelijke aanpassingen voor werknemers met gezondheidsproblemen - achterstallig loon invorderen 
  • Nieuwsbrief 2019 - 6 (juli) - neerlegging arbeidsreglement - kilometervergoeding - intern reglement Beroepscommissie voor tuchtzaken - archiveren van personeelsdocumenten
  • Nieuwsbrief 2019 - 5 (juni) - tewerkstelling van jeugdige werknemers - flexibiliteit in ouderschaps- en themaverlof - geen goesting om bij te leren? - tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen - beroepscommissie voor tuchtzaken
  • Nieuwsbrief 2019 - 4 (mei) - evaluatie decretale graden - aanstellings-, ontslag-, sanctie- en tuchtbevoegdheid in het Decreet lokaal bestuur - Brexit - bijzonder comité voor de sociale dienst
  • Nieuwsbrief 2019 - 3 (maart) - arbeidsongeval tijdens telewerk? - regularisatieaanvraag van de studieperiode onder het ambtenarenstelsel - OCMW- en gemeentepersoneel - geef je feedback of kritiek?
  • Nieuwsbrief 2019 - 2 (februari) - afkoop studiejaren voor ambtenaren - wat brengt 2019 voor de personeelsreglementering - uitzendarbeid regels vanaf 1 februari 2019
  • Nieuwsbrief 2019 - 1 (januari) - redelijke aanpassingen bij reïntegratie - samenwerking gemeente en OCMW (personeel) - FAQ onbetaald verlof - Decreet lokaal bestuur

 

                                                                                    IK WENS ME IN TE SCHRIJVEN OP DE NIEUWSBRIEF!