Nieuwsbrieven

Het nieuwsbriefarchief

Hieronder vindt u het nieuwsbriefarchief met de laatste drie edities volledig consulteerbaar. Volledig onderaan deze pagina kunt u zich eenvoudig inschrijven om op de hoogte te blijven van al wat beweegt op vlak van HR in lokale besturen.

 • Nieuwsbrief 2021 - 1 (januari) – Welke bedragen wijzigen er vanaf 1 januari 2021? - Vraag het aan...HRMConnect! - Rechtspositieregeling van naderbij bekeken: onbetaald verlof en zorgkrediet - Evaluatie in evolutie - haal alles uit uw evaluatiebeleid - OCMW-personeel onder de loep: wat zijn de (mogelijke) verschillen tussen OCMW- en gemeentepersoneel? - HR-Weetjes! Over tijdelijke werkloosheid, discriminatie, laaggeschoolde werknemers, wijk-werk en diversiteit - Overzicht toevoegingen aan HRMConnect (juli - december 2020)
 • Nieuwsbrief 2020 - 12 (december) – Up! Bevorderingen bij lokale besturen - Leidinggeven tijdens en na corona. Zijn we er klaar voor? - Het recht op een aaneengesloten periode van 35 uur rust bij lokale besturen - Positieve actie of voortrekkerij? De case van Stad Gent - Rechtspositieregeling onder de loep: de gevarentoelage - HR-Weetjes! Over geboorteverlof, tijdelijke werkloosheid, een modern HR-beleid en sociale economie - Circulaire sociale economie - de ontbrekende schakel? - Hou het warm, gezond en veilig
 • Nieuwsbrief 2020 - 11 (november) – RPR onder de loep: tijdelijke contracten en vervangingen - re-integratie in lokale besturen. Stap 1: ontwikkelen van een visie - een gevarentoelage in het kader van corona? - evaluatie in lokale besturen geëvalueerd - moke gets in your eyes - casus omtrent (niet-)naleving rookverbod - druk druk druk: doorbreek de nefaste 'busy culture' - model voor noodzakelijke aanwezigheid op de werkvloer - HR-weetjes! Over de federale coronasubsidie, een kind in quarantaine, Thierry Claes, jobcontroles en vakantie
 • Nieuwsbrief 2020 - 10 (oktober) – de verplichtingen van contractanten uit lokale besturen bij ziekte - de eindejaarspremie en de attractiviteitstoelage in de lokale rechtspositieregeling - kennelijk onredelijk ontslag in de publieke sector - personeelsreglementering in lokale besturen. nood aan opfrissing? - het federaal regeerakkoord: bloemlezing voor lokale besturen - HRMConnect in een nieuw jasje - HR-weetjes! Over corona als beroepsziekte, fietsleasing, jongerencommunicatie, laaggeschoolden, discriminatie, stad na corona en quarantaine
 • Nieuwsbrief 2020 - 9 (september) – het stakingsrecht in de publieke sector: leidraad voor lokale besturen - het ontslag en de uitdrijving van de weerspannige conciërge - psychosociaal welzijn in tijden van corona: interview met Jessy Van Dousselaere (HR regisseur Vlaamse overheid) - de lokale rechtspositieregeling onder de loep: focus op overuren - de evolutie van de (werk)mens: aandachtspunten voor efficiënte en effectieve vorming - HR-weetjes september 2020 ! Over de ontslag- en beschermingsvergoeding van deeltijdse medewerkers, de revival van de fiets, de drievingertechniek, ... - leestips voor HR-medewerkers in lokale besturen - alles kan beter! Bepaal mee de koers van de HRMConnect-nieuwsbrief
 • Nieuwsbrief 2020 - 8 (augustus) – Covid-19: de gevolgen van een quarantaine voor contractuele personeelsleden in lokale besturen - tijdsregistratie voor lokale besturen: hopeloos verouderd of nuttig instrument? - HR-weetjes! Over subsidies, slaapkwaliteit, COVID-19 als beroepsziekte, consumptiecheques en coronamaatregelen - technisch uitvoerende functies als doelgroep voor functioneringsbegeleiding - Hoger! Lager! Weet u het? - erkenning voor mantelzorgers mogelijk vanaf 1 september 2020 - de impact van corona: de belangrijkste cijfers en tendensen voor lokale besturen 
 • Nieuwsbrief 2020 - 7 (juli) – jaarlijkse vakantie voor contractuelen: regeling openbare sector – in gesprek met Christophe Vandenbulcke – de leidinggevende als evaluator en coach – vertrek op vakantie zonder stress: tien tips – jaarlijkse aanpassing kilometervergoeding bij dienstreizen voor lokale besturen – wat als een ambtenaar van je bestuur dronken is tijdens de werkuren? –  de conciërge bij lokale openbare besturen: de conciërgewoning bij schorsing en einde overeenkomst –  HR-Weetjes! Over corona, moederschapsverlof, statutaire ambtenarenpensioenen en discriminatie
 • Nieuwsbrief 2020 - 6 (juni)  – pestklacht voor lokale besturen anno 2020 – basiscursus personeelsreglementering in lokale besturen (deel 2) – alles over het corona-ouderschapsverlof in lokale besturen –  aan de slag met het nieuwe evalueren in lokale besturen – jobstudenten aannemen? let op de specifieke arbeidsbepalingen – de conciërge bij lokale openbare besturen: de conciërgewoning –  HR-Weetjes! Over corona, verlenging van diverse cheques, geld voor het lokale verenigingsleven, geneutraliseerde studentenuren en projecties van het Federaal Planbureau
 • Nieuwsbrief 2020 - 5 (mei) – het sectoraal akkoord 2020 voor lokale besturen – thuis of op het werk: alle informatie over HR in lokale besturen binnen handbereik met HRMConnect – de conciërge bij lokale besturen: de wachtdienst –  basiscursus personeelsreglementering in lokale besturen – wet op onbelast bijverdienen ongrondwettig verklaard – het lezen waard: Peter Dierinck over hoe solidariteit de lockdown overstijgt – competenties als kader voor beoordeling en feedback – HR-weetjes! Over de coronacrisis, leeftijdsgrens aanwervingsincentive verhoogd, coronaverlof voor ouders, gids om verspreiding van corona op het werk tegen te gaan
 • Nieuwsbrief 2020 - 4 (april) – overschrijding van de spilindex: nieuwe bedragen voor de sociale uitkeringen – vraag het aan HRMConnect – statutairen: lessen uit de zaak Publifin – HR-Weetjes! Over de coronamaatregelen, do’s en don’ts voor thuiswerk – de conciërge bij lokale openbare besturen: de arbeidsduur van de conciërge – tucht in lokale besturen: basisbeginselen – ompetenties als kader voor beoordeling en feedback – het lezen waard: interview met Dirk De Wachter – corona: crisis of kans voor HR?
 • Nieuwsbrief 2020 - Corona special (april) – corona voor HR-diensten: blijf op de hoogte – do's en don'ts voor thuiswerk – sos lockdown: tien tips voor een gezond hoofd – bescherm jezelf tegen phishing: checklist! – interessant HRM-leesvoer voor de vrijgekomen tijd – een vraag? stel ze aan HRMConnect!
 • Nieuwsbrief 2020 - 3 (maart) - overschrijding van de spilindex – welke cijfers veranderen er allemaal? - minister Crevits roept de hulp in van lokale besturen om 120.000 mensen aan het werk te krijgen - het recht op klein verlet deel 2: communies, huwelijken en diversen - pechtspositieregeling in de kijker: het pleegzorgverlof en pleegouderverlof - HR-weetjes! over tendensen op de arbeidsmarkt, cash for cars, ambtelijke capaciteit, brexit, elektronische aanvragen en digitale nieuwsbrieven - leiderschapsadvies uit de privésector? dat werkt niet bij de overheid - e zoektocht naar een nieuwe invulling voor evaluatie - het lezen waard: Ignaas Devisch over drukte en het recht op deconnectie
 • Nieuwsbrief 2020 - 2 (februari) - statutair ambtenaar deelt op voorhand examenvragen mee aan kandidaten - het lezen waard: verdere opwaardering van psychosociaal welzijn - het recht op klein verlet voor contractanten naar aanleiding van een overlijden - HR-weetjes! Over loopbaanonderbrekingen, combinatiejobs en recente rechtspraak omtrent discriminatie - De kunst van feedback geven en ontvangen - Hoge Raad voor de Werkgelegenheid publiceert adviezen: "Meer actieven voor een welvarende en inclusieve economie" - rechtspositieregeling in de kijker: de managementtoelage
 • Nieuwsbrief 2020 - 1 (januari) - het uitlenen van statutair en contractueel personeel door lokale overheden - welke bedragen wijzigen er vanaf 1 januari 2020? - het lezen waard: twee filosofen over verantwoordelijkheid en complexiteit bij burn-outs - onvoldoende presteren op het werk: onderpresteren herkennen en aanpakken - krapte op de arbeidsmarkt is dé uitdaging voor 2020

​Archief 2019

 • Nieuwsbrief 2019 - 11 (december) - statutaire pensioenperikelen - terugvordering onverschuldigde betalingen - goede voornemens voor blije werknemers in 2020 - hoe bereken je de eindejaarstoelage? - Vlaams regeerakkoord op maat van lokale besturen - zelfsturende auto's? zelfsturende teams! 
 • Nieuwsbrief 2019 - 10 (november) - beëindiging van de arbeidsovereenkomst van langdurig zieke contractanten - evaluatie en tucht: kritiek van een versneld afscheid - who run the world? Not girls - evaluatie: van informatie naar verslag - tuchtonderzoek tegen een statutair personeelslid
 • Nieuwsbrief 2019 - 9 (oktober) - progressieve werkhervatting van contractanten: de basisprincipes doorgelicht - delegatiemogelijkheden inzake personeelszaken - het evaluatiegesprek: een dialoog met medewerkers over het werkgedrag - mantelzorg mee in thematische verloven - smartphonegebruik onder controle - overzicht toevoegingen aan HRMConnect
 • Nieuwsbrief 2019 - 8 (september) - ouderschapsverlof flexibeler dan ooit - enthousiasme op de werkvloer? - tuchtonderzoek tegen statutair personeelslid - het functioneringsgesprek doorgelicht - mantelzorg mee in thematisch verlof
 • Nieuwsbrief 2019 - 7 (augustus) - mantelzorg mee in thematische verloven - discriminatie van sollicitanten - het planningsgesprek - redelijke aanpassingen voor werknemers met gezondheidsproblemen - achterstallig loon invorderen 
 • Nieuwsbrief 2019 - 6 (juli) - neerlegging arbeidsreglement - kilometervergoeding - intern reglement Beroepscommissie voor tuchtzaken - archiveren van personeelsdocumenten
 • Nieuwsbrief 2019 - 5 (juni) - tewerkstelling van jeugdige werknemers - flexibiliteit in ouderschaps- en themaverlof - geen goesting om bij te leren? - tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen - beroepscommissie voor tuchtzaken
 • Nieuwsbrief 2019 - 4 (mei) - evaluatie decretale graden - aanstellings-, ontslag-, sanctie- en tuchtbevoegdheid in het Decreet lokaal bestuur - Brexit - bijzonder comité voor de sociale dienst
 • Nieuwsbrief 2019 - 3 (maart) - arbeidsongeval tijdens telewerk? - regularisatieaanvraag van de studieperiode onder het ambtenarenstelsel - OCMW- en gemeentepersoneel - geef je feedback of kritiek?
 • Nieuwsbrief 2019 - 2 (februari) - afkoop studiejaren voor ambtenaren - wat brengt 2019 voor de personeelsreglementering - uitzendarbeid regels vanaf 1 februari 2019
 • Nieuwsbrief 2019 - 1 (januari) - redelijke aanpassingen bij reïntegratie - samenwerking gemeente en OCMW (personeel) - FAQ onbetaald verlof - Decreet lokaal bestuur