Nieuwsbrieven

Het nieuwsbriefarchief

Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die in 2019 reeds werden uitgestuurd. 

  • Nieuwsbrief 2019 - 6 (juli) - neerlegging arbeidsreglement - kilometervergoeding - intern reglement Beroepscommissie voor tuchtzaken - archiveren van personeelsdocumenten
  • Nieuwsbrief 2019 - 5 (juni) - tewerkstelling van jeugdige werknemers - flexibiliteit in ouderschaps- en themaverlof - geen goesting om bij te leren? - tewerkstelling van kansengroepen bij lokale besturen - beroepscommissie voor tuchtzaken
  • Nieuwsbrief 2019 - 4 (mei) - evaluatie decretale graden - aanstellings-, ontslag-, sanctie- en tuchtbevoegdheid in het Decreet lokaal bestuur - Brexit - bijzonder comité voor de sociale dienst
  • Nieuwsbrief 2019 - 3 (maart) - arbeidsongeval tijdens telewerk? - regularisatieaanvraag van de studieperiode onder het ambtenarenstelsel - OCMW- en gemeentepersoneel - geef je feedback of kritiek?
  • Nieuwsbrief 2019 - 2 (februari) - afkoop studiejaren voor ambtenaren - wat brengt 2019 voor de personeelsreglementering - uitzendarbeid regels vanaf 1 februari 2019
  • Nieuwsbrief 2019 - 1 (januari) - redelijke aanpassingen bij reïntegratie - samenwerking gemeente en OCMW (personeel) - FAQ onbetaald verlof - Decreet lokaal bestuur

 

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven op deze gratis nieuwsbrief. Een mailtje aan info@hrmconnect.be volstaat.