HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Nieuwe klokkenluidersregeling voor lokale besturen gepubliceerd

Op 1 december werden de regels rond de klokkenluiders voor lokale besturen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze regelgeving vloeit voort uit de Europese Klokkenluidersrichtlijn van 2019 en wil een beschermingsstatuut geven aan mensen die interne overtredingen en misbruiken aanklagen. Aangezien er geen expliciete inwerkingtredingsdatum werd geformuleerd, zullen de nieuwe regels automatisch tien dagen na publicatie in werking treding. Dit betekent op 11 december.

Door het ontbreken van expliciete inwerkingstredingsbepalingen betekent dit dat lokale besturen amper tijd krijgen om zich voor bereiden. Op die datum zullen alle besturen immers in principe al een functionerend klokkenluidersmeldsysteem moeten hebben.  Dat meldpunt zit bij het hoofd van het personeel (in casu dus bij de algemeen directeur van lokale besturen), maar die kan dit wel delegeren. Er zijn ook verschillende praktische formaliteiten vastgelegd (zoals termijnen voor ontvangstmeldingen, bepalingen rond discretie, …). Vanuit VVSG zijn er al bezorgde stemmen geuit over de praktische en vooral snelle uitrol van de nieuwe regelgeving, zonder daarbij afbreuk te doen aan de waardevolle principes van deze regelgeving.

Op de Vlaamse koepelwebsite kan je meer algemene informatie terugvinden over deze nieuwe klokkenluidersregeling.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...