HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wist je dat een opleidings- en ontwikkelingsbeleid ‘zichtbaar’ is in 2 documenten ?

Een VTO-beleid of vormings-trainings-ontwikkelingsbeleid zoals dit vaak wordt genoemd, is het beleid dat een organisatie voert om de medewerkers in de organisatie (individueel, via de functie, en in de teams) te ontwikkelen. 

Het is zichtbaar in 2 documenten nl.

 •  een VTO beleidsvisie
 •  een VTO jaarplan.

 

De VTO beleidsvisie geeft de volgende zaken (minimaal) weer :

 •  de uitgangspunten / visie op VTO in de organisatie; de ambities van de organisatie op dat vlak;
 •  de grote doelen van het VTO beleid;
 •  de aansluiting hiervan bij b.v. de waarden van de organisatie; dus waaraan ‘hangt’ men dit VTO beleid ‘vast’;
 •  de betrokkenen bij de uitwerking / uitrol van die beleid b.v. wat is de rol van de HRM afdeling, de leidinggevende, enz.;
 •  de methoden die men wenst in te zetten (in het algemeen) b.v. blended learning;
 •  de kwaliteitsopvolging.

Er kunnen natuurlijk nog zaken worden toegevoegd nl. hoe men wenst dat de transfer naar het werk gebeurt, hoe het VTO budget jaarlijks wordt bepaald, hoe de behoeften worden geanalyseerd, enz.  Het kan van heel ‘breed’ tot ‘heel specifiek’ gaan, maar in elk geval geeft het dé visie van de organisatie op VTO aan.

 

Het VTO jaarplan is een praktisch en gedetailleerd plan en geeft (minimaal) aan :

 •  welke opleidingen er worden voorzien;
 •  voor wie (doelgroep(en));
 •  werkvorm(en);
 •  de periode / timing;
 •  de duur;
 •  welke doelen;
 •  kosten;
 •  interne of externe opleidingsleveranciers.

Er kan ook nog b.v. worden toegevoegd welke competenties er worden ondersteund.

 

Dit plan situeert zich steeds op 4 niveaus nl. welke opleidingen worden er voorzien op :

 •  organisatieniveau (dus voor iedereen in de organisatie belangrijk);
 •  teamniveau (b.v. het team omgeving heeft behoefte aan een opleiding rond teamdynamiek);
 •  functieniveau (b.v. een rijbewijs C of EHBO of bepaalde wetgeving of bepaalde gesprekstechnieken voor bepaalde functies);
 •  individueel niveau (b.v. Jan wenst een opleiding assertiviteit voor zichzelf).

 

Nog een laatste tip : ga wel na of het gaat om een behoefte / nood dan wel om een interesse / ‘interessant om te volgen’.  Zeker in tijden van besparingen is dit essentieel om mee te nemen. 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...