HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wist je dat ... roddelen heel menselijk is, maar helemaal niet ok?

Natuurlijk wist je dat! Iedereen voelt aan dat roddelen een negatieve impact heeft. Soms werd het in de literatuur zelfs goedgepraat. Trouwens niet alleen in de literatuur. Ik merk in het dagelijkse leven dat sommigen dit ook proberen uit te leggen. Maar als we aan den lijve ondervinden dat we het voorwerp van roddels, dan doet dat pijn.

Wanneer roddelen mensen?

  • Als ze te veel tijd hebben (voldoende en boeiend werk hebben is essentieel!).
  • Als ze spanning in het leven missen.
  • Als ze jaloers zijn op iemand, maar dat niet willen toegeven.

Hoe kan je het best omgaan met roddelen in de organisatie? Een vijftal tips:

  1. Misschien is het volgende heel evident, maar toch wel belangrijk: zorg ervoor dat je zelf niet deelneemt aan roddels of negatieve gesprekken over anderen. Wees een goed voorbeeld voor anderen, zowel als collega, als als leidinggevende. Niet gemakkelijk, want de lijn is soms dun. Voor mij is roddelen: iets vertellen achter iemands rug, waarvan je weet of voelt dat het niet ok is, dat het kwetst en dat het soms ook geen echte weergave is van de feiten (een beetje overdreven) of dat het niet zeker is … Een synoniem voor roddelen is kwaadspreken en dat is duidelijker.
  2. Als leidinggevende, maar ook als collega of medewerker, is het belangrijk om een open communicatie aan te moedigen binnen het team. Geef aan en toon ook dat medewerkers weten dat ze problemen rechtstreeks kunnen aankaarten in plaats van achter iemands rug om te praten. Stel een cultuur van opbouwende feedback in waarin medewerkers worden aangemoedigd om positieve feedback te geven in plaats van negatieve kritiek.
  3. Probeer de oorzaak van roddels te begrijpen, zeker op teamniveau. Zijn er specifieke problemen in de organisatie of het team of zijn er onduidelijkheden die bijdragen aan roddels? Zijn er zaken die niet uitgesproken worden maar die echt leven (the elephant in the room)? Is er een cultuur in de organisatie die aangeeft dat het normaal is dat men over mensen spreekt achter de rug? Voelen mensen heel wat onduidelijkheid? Zijn er wandelgangengeruchten, negativiteit en jaloezie en moedigt dit roddels aan? Ga vanuit een echte analyse eens kijken naar mogelijke oorzaken, in het team en in de organisatie.

Hierbij aansluitend: reageer adequaat op roddels. Als roddels zich voordoen, handel dan snel en effectief. Dit kan onder meer betekenen dat je met de betrokkenen in gesprek gaat, open en eerlijk. Of dat je zelfs disciplinaire maatregelen neemt, afhankelijk van de ernst van de situatie.

  1. Implementeer een beleid tegen pesten en roddelen. Werk een beleid uit dat pesten en roddelen verbiedt en informeer alle medewerkers hierover. Spreek mensen hierop aan en laat dit beleid ook leven. Focus niet alleen op een pestbeleid, maar ook op een roddelbeleid. Roddelen leunt tenslotte dicht aan bij pesten.

Hierbij aansluitend: bied training en bewustwordingssessies aan om medewerkers te helpen begrijpen waarom roddelen schadelijk is en wat de gevolgen kunnen zijn.

  1. Ten slotte: leiders en managers moeten het goede voorbeeld geven door roddels en negatieve gesprekken in de kiem te smoren en verantwoordelijkheid te nemen voor het handhaven van een positieve werkomgeving. Ze zijn een rolmodel op diverse fronten en bijgevolg zeker op dit vlak. Dat voert ons meteen terug naar de eerste tip.

Samengevat: het aanpakken van roddels in een organisatie vergt een proactieve, maar ook een reactieve aanpak, van iedereen in de organisatie en in een team. Het leidt tot een positievere werkomgeving en verbeterde teamrelaties, in functie van het inclusief betrekken van iedereen in het werk en in de hele organisatie.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...