HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Nieuwe bedragen verplichte toelagen

Nieuwe grensbedragen haard- en standplaatstoelagen

Personeelsleden van de lokale en provinciale besturen hebben recht op een hogere haard- en standplaatstoelage door wijzigingen aan de regeling voor het personeel van de Vlaamse overheid.

Wat zijn de regels rond haard- en standplaatstoelagen?

De haard- en standplaatstoelage is een maandelijkse toelage die het salaris aanvult als een personeelslid aan bepaalde voorwaarden voldoet.

De toelage wordt toegekend aan zowel statutaire personeelsleden als contractanten waarvan het geïndexeerde bruto jaarsalaris maximaal 18.945,86 euro aan 100% bedraagt.

Voor de berekening van de haard- en standplaatstoelage wordt enkel rekening gehouden met het salaris. Er worden geen toelagen en vergoedingen meegerekend. De besturen kunnen autonoom beslissen of ze de toelage van 11% voor onregelmatige prestaties in de zorg meerekenen voor de berekening van de haard- en standplaatstoelage of niet.

Bij onvolledige prestaties wordt de haard- of standplaatstoelage overeenkomstig verminderd.

Als het personeelslid gehuwd is of feitelijk of wettelijk samenwoont of een alleenstaande is aan wie een groeipakket is toegewezen, wordt een haardtoelage uitbetaald. Er wordt een standplaatstoelage toegekend als er geen recht is op een haardtoelage. Ook bij co-ouderschap wordt de haardtoelage toegekend aan het personeelslid dat het groeipakket ontvangt. Hebben beide partners recht op een haardtoelage, dan wordt aan één van de partners de haardtoelage toegekend. Dat is degene met het laagste niet-geïndexeerde bruto jaarsalaris. De andere partner krijgt dan de standplaatstoelage.

Om de haard- en standplaatstoelage correct te kunnen berekenen is het belangrijk om elke wijziging in de gezinssamenstelling mee te delen aan de personeelsdienst.

Nieuwe grensbedragen met terugwerkende kracht

Door de implementatie van het sectoraal akkoord 2020-2022 voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid werden de grensbedragen in het Vlaams Personeelsstatuut (zoals gewijzigd bij het BVR van 8 september 2023) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 aangepast.

  1. Een gehuwd personeelslid, een personeelslid dat samenleeft of een alleenstaand personeelslid aan wie de kinderbijslag wordt uitbetaald, heeft recht op een haardtoelage van:
  • 719,89 euro (100%) als het salaris 16.671,84 euro (100%) niet overschrijdt;
  • 359,95 euro (100%) als het salaris hoger is dan 16.671,84 euro (100%), maar niet meer bedraagt dan 18.945,86 euro (100%).
  1. Een personeelslid dat geen recht heeft op een haardtoelage, ontvangt een standplaatstoelage van:
  • 359,95 euro (100%) als het salaris niet hoger is dan 16.671,84 euro ​​​​​​(100%);
  • 179,98 euro (100%) als het salaris hoger is dan 16.671,84 euro (100%) maar niet meer bedraagt dan 18.945,86 euro (100%).

 

Indexering van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage

Het forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2023 bedraagt het totale bedrag forfaitaire gedeelte van de eindejaarstoelage 1.352,73 euro.

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...