HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wist je dat … een opleidings- en ontwikkelingsplan (O&O-plan) best de volgende inhoud heeft?

Een opleidings- en ontwikkelingsplan (O&O-plan) in een organisatie is een document dat de strategie en richting van de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten voor het personeel of de medewerkers beschrijft. Het doel van dit plan is om de vaardigheden, kennis en prestaties van medewerkers te versterken, te verbeteren en af te stemmen op de doelen en de behoeften van de organisatie.

Hier zijn de belangrijkste elementen van een typisch, standaard ‘gewoon’ opleidings- en ontwikkelingsplan:

 1. Inleiding
 • Een overzicht van het algemene doel en de specifieke doelstellingen van het opleidings- en ontwikkelingsprogramma.
 • Een korte beschrijving van de context en de redenen voor het opstellen van het plan.
 1. Organisatiedoelen
 • Een overzicht van de algemene doelen en strategieën van de organisatie.
 • De manier waarop het opleidings- en ontwikkelingsplan bijdraagt aan het bereiken van deze doelen.
 1. Competentieanalyse
 • Een evaluatie van de huidige vaardigheden en competenties van het personeel. Eventueel kan dit ook opgesplitst worden per dienst, per team of per afdeling.
 • De identificatie van de mogelijke hiaten tussen de bestaande competenties en de vereiste competenties voor het bereiken van organisatiedoelen.
 • Een beschrijving van de competenties die regelmatig bijgeschaafd moeten worden (EHBO, rijbewijs enz.)
 1. Opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten
 • Een gedetailleerde lijst van de specifieke opleidings- en ontwikkelingsinitiatieven die zullen worden aangeboden, en ook dat er bij opleidingsbehoeften of -vragen concrete mogelijkheden zijn om deze te bespreken en hiervoor opleidingen te laten voorzien. Hiermee verwijzen we dus naar het opleidingsaanbod en naar de mogelijkheid om vanuit een vraag of een behoefte een opleidingsaanbod voor te stellen.
 • Het gaat dus om de beschrijvingen van de concrete trainingsprogramma’s, workshops, webinars, intervisies enzovoort.
 1. Tijdlijn en planning
 • Een tijdschema voor de uitvoering van verschillende opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.
 • Duidelijkheid over de duur van elk programma.
 1. Budget
 • Een schatting van de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van het opleidings- en ontwikkelingsplan.
 • Toewijzing van middelen voor training, materialen en eventuele externe trainers, coaches, consultants.
 1. Monitoring en evaluatie
 • Mechanismen voor het volgen van de voortgang van de opleidings- en ontwikkelingsactiviteiten.
 • Criteria voor het meten van de effectiviteit van de programma's en het succes in het bereiken van de gestelde doelen.
 1. Feedback en aanpassing

Hier beschrijf je de mechanismen voor het aanpassen van het plan op basis van de diverse verkregen inzichten of feedback en de veranderende behoeften.

 1. Communicatie

Hier geef je de communicatiestrategie weer om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang van het opleidings- en ontwikkelingsprogramma.

 

Een goed uitgewerkt opleidings- en ontwikkelingsplan is tegelijkertijd vast en flexibel en past zich aan veranderende behoeften en omstandigheden aan, terwijl het tezelfdertijd gericht blijft op het ondersteunen van de langetermijndoelen van de organisatie.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...