HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wist je dat … je vanuit de personeelsdienst of hr-dienst een positieve teamdynamiek kan bevorderen bij de diverse diensten?

Het opbouwen van een positieve teamsfeer en teamdynamiek vanuit de personeelsdienst naar de diverse diensten van de organisatie vereist een doordachte aanpak en consistente inspanningen.

Hierna volgen enkele strategieën die je kunt overwegen en die elk apart én ook samen de moeite waard zijn om in te zetten. In onze lokale besturen is een gezonde en positieve teamwerking immers vaak een verschilmaker naar een sterke en professionele dienstverlening toe.

 

  • Ondersteun teambuildingactiviteiten

Ondersteun teambuildingactiviteiten die de samenwerking bevorderen en de teamgeest versterken. Deze activiteiten kunnen variëren van informele bijeenkomsten tot formelere workshops. Een teamdynamiek kan vanuit een fun-activiteit worden gestimuleerd, maar evenzeer (en nog meer) vanuit informele of meer formele netwerk-, leer- en intervisiegelegenheden.

Faciliteer dus heel wat teamtrainingen en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit toont aan dat de organisatie investeert in de groei en het succes van haar medewerkers en de teams.

 

  • Communicatie bevorderen

Probeer vanuit de hr-dienst een open en transparante communicatie binnen de teams te faciliteren. Moedig leidinggevenden en medewerkers aan om ideeën, zorgen en prestaties te delen.

 

  • Feedbackcultuur ontwikkelen

Vanuit het nieuwe Rechtspositiebesluit (en al eerder vanuit het Decreet Lokaal Bestuur) worden we aangemoedigd als lokale besturen om in te zetten op het geven en ontvangen van feedback en op het ontwikkelen van een feedbackcultuur. Moedig vanuit de hr-dienst het geven en ontvangen van constructieve feedback aan. Dit draagt bij aan een cultuur van continu leren en verbeteren.

 

  • Inclusiviteit bevorderen

Stimuleer vanuit de personeelsdienst bewust de diversiteit en zeker de inclusie en belonging van alle medewerkers (alle leeftijden, culturen, achtergronden, generaties, ervaringen enz.).

Stimuleer diversiteit en inclusiviteit door hier zelf als hr-afdeling op in te zetten.

 

  • Teamnormen en -waarden vaststellen

Stimuleer leidinggevenden om samen met hun teams gezamenlijke normen en waarden vast te stellen. Dit creëert een gemeenschappelijk begrip van wat belangrijk is voor het team en de organisatie. Samen een teamcharter opmaken is een mooie manier om de afspraken in de omgang met elkaar binnen een team vast te leggen. De hr-dienst kan hier een mooie ‘aanmoediger’ zijn.

 

  • Leiderschapsontwikkeling

Een sterk team, een gezonde teamdynamiek wordt ook mee ondersteund door een passende leider. Investeer vanuit de hr-dienst in de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden binnen teams. Goede leiders spelen een cruciale rol in het bevorderen van een positieve teamsfeer.

 

  • Conflicthantering

Zet als hr-dienst bewust in op het leren omgaan in de organisatie met meningsverschillen en conflicten. Een positieve teamsfeer betekent niet dat er nooit meningsverschillen zijn, maar wel dat ze op een constructieve manier worden opgelost.

 

  • Betrekking houden op het grotere doel

Vanuit de hr-dienst kan er gestimuleerd worden dat er verwezen wordt naar het hogere doel van de organisatie: waarvoor zijn we er met z’n allen? Welk verschil maken we?

Zorg ervoor dat leidinggevenden en teamleden begrijpen hoe hun individuele bijdragen bijdragen aan de bredere doelen van de organisatie. Dit helpt bij het creëren van een gevoel van doelgerichtheid en ook van de positieve impact van een sterke teamdynamiek.

 

  • Gezondheid en welzijn ondersteunen

Implementeer vanuit de hr-dienst programma’s voor gezondheid en welzijn om het welzijn van medewerkers te ondersteunen. Een gezond team is over het algemeen een gelukkig en productief team.

 

Door deze strategieën toe te passen kun je als personeelsdienst bijdragen aan het creëren van een positieve teamsfeer en teamdynamiek binnen de organisatie. Het is belangrijk om flexibel te zijn en voortdurend te evalueren wat wel en niet werkt, aangezien de behoeften van teams in de loop van de tijd kunnen veranderen.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...