HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Diplomavereisten maatschappelijk werker in een OCMW: nieuw ministerieel besluit

Op 9 februari 2024 verscheen in het Belgisch Staatsblad het ministerieel besluit van 11 januari 2024 tot vaststelling van de diplomavereisten voor de functie van maatschappelijk werker in een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

Dit besluit bevestigt dat het sociaal onderzoek moet worden gevoerd door personen die over de vereiste functiekwalificaties beschikken. De maatschappelijk werkers moeten een opleiding hebben doorlopen die voldoet aan de volgende 3 elementen:

  • Ze zijn specifiek opgeleid om met kwetsbare personen in kwetsbare situaties om te gaan en beschikken hiertoe over het vereiste empathische vermogen;
  • Ze hebben geleerd om te kunnen inschatten wat de noden zijn van deze kwetsbare doelgroep;
  • Ze hebben de nodige kennis en ervaring verworven om een passende individuele hulpverlening aan te bieden evenals een professionele begeleiding naar een beter toekomstperspectief.

De volgende diploma's komen in aanmerking voor de functie van maatschappelijk werker:
1° het diploma van master in het sociaal werk;
2° het diploma van master in het sociaal werk en sociaal beleid;
3° het diploma van master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek;
4° het diploma van master in de agogische wetenschappen;
5° het diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
6° het diploma van bachelor orthopedagogie;
7° het diploma van bachelor sociale re-adaptatiewetenschappen;
8° het diploma van bachelor gezinswetenschappen.


De kandidaten met een van de volgende oude diploma's komen ook in aanmerking:
1° het diploma van bachelor in de verpleegkunde, afstudeerrichting sociale verpleegkunde, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
2° het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg, of een daarmee gelijkgesteld diploma;
3° het diploma van maatschappelijk assistent, afgeleverd in het sociaal hoger onderwijs van het korte type of het hoger onderwijs van één cyclus, studiegebied sociaal-agogisch werk, of de buitenlandse diploma's die gelijkwaardig zijn verklaard met een diploma van maatschappelijk assistent;
4° het diploma van gegradueerde verpleger, gespecialiseerd in gemeenschapsgezondheid;
5° het diploma van sociaal verpleegkundige met de titel van gegradueerde in de sociale verpleegkunde, dat behoort tot het vroegere paramedische hoger onderwijs van het korte type.

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...