HRMConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wist je dat ... een 360°-feedbackbevraging voor- en nadelen heeft?

Wat is een 360°-feedbackbevraging?

Een 360°-feedbackbevraging is een uitgebreid feedback- en beoordelingssysteem waarbij een medewerker (of een team) feedback ontvangt van verschillende groepen mensen waar hij of zij mee samenwerkt. Dit omvat meestal collega’s op hetzelfde niveau, ondergeschikten of medewerkers, leidinggevenden en soms zelfs klanten (bv. burgers). Het idee is om een holistisch beeld te krijgen van de aanpak van het werk, de prestaties, de vaardigheden en het gedrag van een individu, door feedback vanuit verschillende perspectieven.

 

Voordelen van een 360°-feedbackbevraging

Er zijn aan het 360°-feedbacksysteem duidelijke voordelen verbonden zoals:

  1. Uitgebreid perspectief. Doordat feedback vanuit diverse bronnen komt, biedt het een meer compleet beeld van de prestaties en het gedrag van een medewerker, wat verrijkend en vaker meer gebalanceerd is (ten opzichte van feedback van één persoon).
  2. Persoonlijke en professionele ontwikkeling. Feedback van verschillende groepen kan helpen bij het identificeren van sterke punten en ontwikkelingsgebieden, wat heel nuttig is voor persoonlijke en professionele groei.
  3. Verhoogd zelfbewustzijn. Medewerkers krijgen inzicht in hoe anderen hen zien, wat kan leiden tot een verhoogd zelfbewustzijn en tot zelfreflectie.
  4. Verbeterde teamprestaties. Door feedback van teamleden kan men inzicht krijgen in de teamdynamiek en hoe het individueel gedrag het team beïnvloedt.

 

Nadelen van een 360°-feedbackbevraging

Er zijn evenwel ook valkuilen, aandachtspunten en nadelen verbonden aan dit feedbackgebeuren zoals:

  1. Mogelijkheid van vooringenomenheid. Feedback kan stevig gekleurd zijn door persoonlijke relaties, wat kan leiden tot subjectieve of zelfs (bewust of sterk) oneerlijke beoordelingen.
  2. Stress en angst bij medewerkers. Sommige medewerkers kunnen stress ervaren door beoordeeld te worden door meerdere personen.
  3. Complexiteit van implementatie. Het opzetten van een effectief 360°-feedbacksysteem kan complex en tijdrovend zijn, vraagt een stevige planning en goede afspraken (anonimiteit, confidentialiteit enz.). Vaak werkt men ook via een e-systeem, dat natuurlijk ook voorhanden en gebruiksvriendelijk moet zijn.
  4. Mogelijkheid van conflicten. Als feedback niet goed wordt gecommuniceerd of geïnterpreteerd, kan dit tot misverstanden of conflicten leiden.
  5. Overload aan informatie. Een overvloed aan feedback van verschillende bronnen kan overweldigend zijn en het moeilijk maken om de kernpunten te identificeren.

 

Een 360°-feedbackbevraging kan een krachtig hulpmiddel zijn voor iemands professionele ontwikkeling binnen een organisatie. Het biedt een uitgebreid beeld van de werkaanpak, de werkstijl, de prestaties en het gedrag van een medewerker en het kan bijdragen aan een cultuur van continue verbetering.

Maar het vereist ook zorgvuldige overweging en implementatie om de potentiële nadelen te minimaliseren. Het succes van een 360°-feedbacksysteem hangt immers grotendeels af van de manier waarop de feedback wordt verzameld, gecommuniceerd en gebruikt binnen de organisatie.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...