Het recht op deconnectie

Terug naar het overzicht Het recht op deconnectie

Datum: woensdag 24 februari 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

Op 26 januari keurde de Nationale Arbeidsraad een overkoepelende CAO goed die onder meer het recht op deconnectie verankert in deze telewerktijden.

 

 

Zo stipuleert de CAO dat:

  • de telewerker zelf zijn werk organiseer binnen het kader van de in de onderneming geldende arbeidsduur;
  • de werkbelasting en prestatienormen van de telewerker dezelfde zijn als die wanneer hij op de bedrijfslocatie werkt;
  • de telewerkers dezelfde collectieve rechten hebben als wanneer ze op de bedrijfslocatie van de werkgever werken;
  • er binnen de onderneming afspraken gemaakt moeten worden over de bereikbaarheid en onbereikbaarheid van de telewerker aangaande bestaan de ogenblikken waarop of de periodes tijdens welke de telewerker te bereiken moet zijn of niet te bereiken is, om zo rekening te houden met de afstemming telewerk en privéleven;
  • de middelen om de telewerker te bereiken, gepreciseerd kunnen worden.

Lees er hier de volledige CAO op na ter inspiratie.

 

Personeelsleden van de (lokale) overheid vallen echter niet onder de CAO-wetgeving. De koning kan beslissen om een CAO uit te breiden naar de publieke sector, maar ook in afwachtig daarvan kan je als lokaal bestuur een helder kader schetsen voor medewerkers dat dezelfde mentale rust garandeert. Dit kan gebeuren op verschillende manieren.

1. Bijlage aan de rechtspositieregeling (en addendum aan de individuele arbeidsovereenkomst van contractuele medewerkers)

De VVSG raadt alvast aan om te werken via een bijlage bij de RPR, waarbij de procedurevoorschriften van de Wetgeving Vakbondsstatuut gevolgd moeten worden. Daarnaast moet dit document ook als bijlage toegevoegd worden aan elke individuele arbeidsovereenkomst.

 

2. Toevoegen aan het arbeidsreglement 

Wil je met één wijziging alle medewerkers afgedekt hebben? Dan kan je ook opteren voor een bijlage bij het arbeidsreglement. Ook hierbij moeten uiteraard de richtlijnen rond sociaal overleg gerespecteerd worden.

Dit kan op twee manieren:

  • ofwel wordt enkel deze policy voorgelegd aan de vakbonden en aan de raad om daarna ingepast te worden in een gecoördineerde versie;
  • ofwel wordt eerst een gecoördineerde versie opgemaakt en wordt die integraal voorgelegd aan de vakbonden en aan de raad.

In het eerste geval staat enkel de policy ter discussie, maar moeten de artikels achteraf nog ingepast worden in de rest van het reglement. In het tweede geval worden de artikelen meteen ingepast, maar kunnen de vakbonden en de raad het gehele document bediscussiëren, ook elementen die niet wijzigen ten opzichte van de voorgaande versie.

Sowieso moet achteraf een gecoördineerde versie neergelegd worden bij de bevoegde diensten.

 

Abonnees van HRMConnect kunnen verder enkele voorbeelden hiervan raadplegen:

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.