Dadingen aangaande personeelszaken in lokale besturen

Terug naar het overzicht Dadingen aangaande personeelszaken in lokale besturen

Datum: woensdag 5 mei 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

In het nieuwe nummer van Impuls, het tijdschrift van exello.net (de beroepsfederatie van (adjunct-)algemeen directeurs van de Vlaamse steden en gemeenten), werd niet enkel het thema van de tijdelijke invulling van leegstaande ruimtes uitgediept - u vind er ook een bijzonder lezenswaardige bijdrage omtrent dadingen inzake personeelszaken. De toepassing van het gegeven lijkt namelijk hoe langer hoe meer uit te monden in situaties van rechtsonzekerheid. Ludo Steenwinckel (Adviseur Personeel Agentschap Binnenlands Bestuur) spoort aan tot omzichtig handelen. Colin Beheydt (algemeen directeur stad Brugge) voegt aan die oriëntatie een reflectie toe. Hieronder kunt u die inzichtelijke bijdrage consulteren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle algemeen directeurs en adjunct-algemeendirecteurs ontvingen in april reeds het tijdschrift in het kader van hun exello.net-lidmaatschap. Besturen die graag een afzonderlijk abonnement wensen, kunnen daarvoor terecht op de website van Impuls zelf