Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid: discriminatoir of niet?

Terug naar het overzicht Ontslag tijdens arbeidsongeschiktheid: discriminatoir of niet?

Datum: zondag 6 juni 2021

Auteur(s): Redactie HRMConnect

De juristen van GD&A bogen zich over een recent arrest van het Arbeidshof van Brussel om na te gaan op basis waarvan nu geoordeeld wordt of een ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid al dan niet bestempeld kan worden als discriminatoir. Voer voor juristen.

Klik hier om het artikel op de website van GD&A te consulteren.